KONAMI

Zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zobowiązujemy się chronić te dane zgodnie ze standardami wymaganymi przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązują w przypadku świadczenia przez nas Usług Konami na rzecz Państwa w UE lub Zjednoczonym Królestwie.

Nasze zobowiązania wobec Państwa dotyczące ochrony danych osobowych polegają na tym, że podczas zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych będziemy postępować w następujący sposób:

· Zgodność z przepisami: Będziemy przestrzegać Przepisów o Ochronie Danych Osobowych.

· Informacje: Będziemy Państwa w jasny, otwarty i uczciwy sposób informować o powodach oraz celach zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

· Kontrola: Zapewnimy Państwu kontrolę nad Państwa danymi osobowymi, informując o Państwa prawach i sposobach korzystania z nich.

· Bezpieczeństwo: Wdrożymy skuteczne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

· Zaufanie: Nie sprzedamy Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom, nie wykorzystamy ich do celów marketingu bezpośredniego ani do profilowania, ani też w żadnym innym celu, którego Państwo nie oczekują.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, o sposobie wykorzystywania i ochrony Państwa danych osobowych oraz o tym, jak można się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Państwu na mocy Przepisów o Ochronie Danych Osobowych, proszę kliknąć ten link [Informacja o ochronie danych osobowych].