KONAMI

SOSYAL MEDYA VE ÇEVRİM-İÇİ KAMPANYALAR GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu gizlilik bildirimi, Hollanda'da kurulmuş ve faaliyet merkezi 14-16 Sheet Street, Windsor, SL4 1BG, Birleşik Krallık adresinde (“Birleşik Krallık Genel Merkezimiz”) olan ve Avrupa Ekonomik Alanında (“AEA”), Fransa, Almanya ve İspanya'da şubeleri (birlikte “AB Şubeleri”) bulunan KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT B.V. (”Konami Europe“, “biz”, “bizeveyabizim”) tarafından düzenlenmiştir.

Size çevrim-içi ve Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube ve Discord gibi sosyal medya platformları (“Sosyal Medya Platformları”) üzerinden çeşitli armağanlara ve yarışmalara (“Kampanyalar”) katılma fırsatı sunuyoruz. Bu gizlilik bildiriminde “siz” veya “sizin” atıfları, Kampanya katılımcısını ifade eder.

Kampanyalara katıldığınızda size ait kişisel verileri kullanma ve koruma biçimimiz, sizin beklentilerinizi ve bizim Veri Koruma Yasaları kapsamındaki yasal gerekliliklerimizi (aşağıda tanımlandığı gibi) karşılamayı güvenceye almamız bakımından bizim için çok önemlidir. Bunu nasıl yaptığımız, bu gizlilik bildiriminin aşağıdaki kısımlarında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

1.  VERİ KORUMA YASALARI KAPSAMINDA NASIL BİR MEVZUATA TABİ OLDUĞUMUZ

2.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ KULLANMAMIZ

3.  VERİLERİ SAKLAMA VE VERİ GÜVENLİĞİ

4.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKA ŞİRKETLERLE PAYLAŞMAMIZ

5.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA TOPLANMASI

6.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BAŞKA ÜLKELERE AKTARILMASI

7.  HAKLARINIZ VE KONAMI'DEN TALEPLERİNİZ

8.  DİĞER GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ

Size birtakım ürünler ve hizmetler sunmakla bağlantılı olarak size ait kişisel verileri işleme aldığımızda başka gizlilik bildirimlerimizin geçerli olabileceğini lütfen not ediniz. Örneğin Sosyal Medya Platformları üzerinden bizi takip ediyorsanız bu maksatla sizden topladığımız kişisel veriler, ayrı Sosyal Medya Gizlilik Bildirimimize uygun olarak işleme alınacaktır. Geçerli olabilecek diğer gizlilik bildirimlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen 8. Kısım “Diğer Gizlilik Bildirimleri”ne (aşağıda) bakınız. Bu gizlilik bildiriminin diğer geçerli gizlilik bildirimlerine ilave olması amaçlanmıştır ve bunlarla birlikte okunmalıdır.

Zaman zaman bu gizlilik bildiriminde değişiklik, ekleme veya silme yapabiliriz. Bu gizlilik bildiriminin en son versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz: [ https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/]

1.  VERİ KORUMA YASALARI KAPSAMINDA NASIL BİR MEVZUATA TABİ OLDUĞUMUZ

İşlerimizi Birleşik Krallık Genel Merkezimiz ve AB Şubelerimiz üzerinden yürüttüğümüz için size ait kişisel verileri yürürlükte bulunan verileri korumaya yönelik Birleşik Krallık, AB ve ulusal yasalar ile yönetmelikler (topluca “Veri Koruma Yasaları”) uyarınca işleme alacağız. Veri Koruma Yasaları size ait kişisel verileri aşağıdaki gibi işleme almamızda geçerlidir:

·  Birleşik Krallık Genel Merkezimizin size ait kişisel verilerin denetçisi olduğu yerde bizim bağlı kaldığımız başlıca Veri Koruma Yasaları, 2018 Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası ve Birleşik Krallık GVKY'dir (GVKY (aşağıda tanımlandığı gibi) Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ta geçerli olduğu haliyledir).

Birleşik Krallık Genel Merkezimiz, Birleşik Krallık'taki Veri Koruma Kurumu olan Bilgilendirme Kurulu Dairesi'ne denetçi (ICO sicil numarası ZA029809) olarak kayıtlıdır (aşağıda 7. Kısıma bakınız). AB GVKY (aşağıda tanımlandığı gibi) belirli şartlarda Birleşik Krallık Genel Merkezimizin size ait kişisel verileri işleme almasında da geçerli olabilir.

·  AB Şubelerimizden birinin size ait kişisel verilerin denetçisi olduğu yerde bağlı kaldığımız başlıca Veri Koruma Yasaları, 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GVKY”) ve sözkonusu AB Üyesi Ülkelerdeki ilgili ulusal yasalardır.

Fransa şubemiz, kişisel verilerin AEA dahilinde sınır ötesi işlemlere alınması hususunda GVKY çerçevesindeki başlıca kuruluşumuz olarak hareket etmektedir ve 35 Rue Pierre Brossolette, Levallois Perret 92300, Fransa adresinde yerleşiktir. Fransa şubemiz, aynı zamanda Birleşik Krallık şubemiz tarafından birtakım işleme alma faaliyetlerinde kendilerinin GVKY temsilcisi olarak da tayin edilmiştir.

2.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ KULLANMAMIZ

İşleme alma maksatları

Kampanyayı yönetebilmemiz ve yürütebilmemiz için size ait kişisel verileri katıldığınız Kampanyanın türüne bağlı olarak aşağıdaki maksatlardan (“Katılım Maksatları”) bazılarına veya tümüne yönelik olarak kullanabiliriz:

·  Kampanyaya katılımınızı kayıt altına almak;

·  Kampanyayı yönetmek;

·  Kampanyayı kazananlara ödüllerini teslim etmek;

·  Kampanya öncesi, sırası veya sonrasındaki sorularınızın veya şikayetlerinizin ele alınması; ve

·  Kampanyanın esas konusuyla ilgili ürün ve hizmet geliştirilmesi de dahil olmak üzere Kampanyalarımızın sağlanmasıyla ve iyileştirilmesiyle doğrudan ilişkili diğer maksatlar.

Bazen iş ortaklarımızdan biri (örneğin bir perakendeci) tarafından Kampanya düzenlenecektir ve biz de Kampanyanın ödüllerini sağlıyor olacağız (“Ortak Kampanyası”). Eğer bir Ortak Kampanyasının kazananıysanız ortağımız size ait İrtibat Bilgilerini bizimle paylaşabilir, böylece biz de size ödül teslimatı yapabiliriz. Bu gibi durumlarda İrtibat Bilgilerinizi bu gizlilik bildirimine ve Veri Koruma Yasaları kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak işleme alacağız. Ortaklarımız, Ortak Kampanyalarını yönettikleri sırada sizden topladıkları kişisel verileri işleme alırken Veri Koruma Yasalarına bağlı kalmakla sorumludurlar ve biz de daha fazla bilgi için kendilerinin gizlilik bildirimlerine başvurmanızı öneriyoruz.

Kişisel veri türleri

Kampanyalara katılımınızla ve Katılım Maksatlarıyla bağlantılı olarak aşağıdakilerden bazılarını veya tümünü içerebilecek olan kişisel verilerinizi topluyoruz:

·  Sosyal medya hesabı adı (gerektiği şekilde Facebook, Twitter veya Instagram);

·  İrtibat bilgileri: ev adresi, ön ad, göbek adı, soyad, telefon numarası, e-posta adresi;

·  Giysi bedeni (ödül için gerekiyorsa).

İşleme almanın yasal esası

Kampanyaya katılımınızı kayıt altına almaya ve Kampanyanın kazananlarına (Ortak Kampanyası haricinde, aşağıya bakınız) ödülleri teslim etmek de dahil olmak üzere Kampanyayı yönetmek üzere diğer kişisel verilerinizi kullanmaya yönelik olarak sosyal medya hesabı adınızın işleme alınmasının bizim için yasal esası, sizinle olan sözleşmemizin yürürlükteki Kampanya Genel Hükümleri ve Koşulları (BK GVKY/GVKY Madde 6(1)(b)) çerçevesinde icra edilmesi içindir.

Size ait kişisel verilerin aşağıdakilerle bağlantılı olarak işleme alınmasının bize yönelik yasal esası: (i) Kampanya öncesinde, sırasında ve sonrasında sizden gelen tüm soruların ve şikayetlerin ele alınması; ve (ii) Kampanyanın ana konusuyla ilgili ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Kampanyalarımızın sağlanmasıyla ve iyileştirilmesiyle ve (gerektiğinde) kişisel verilerin (aşağıda tanımlandığı gibi) Konami Grubu şirketleriyle paylaşılmasıyla yani Kampanyayı sağlamamızdaki ve sizden gelen herhangi bir soru veya şikayet hakkında sizin bizim cevabımızı almaktaki ve/veya Kampanyaya katılmaktaki meşru ticari menfaatlerimiz için gerekmesiyle doğrudan ilişkili başka herhangi bir maksat (BK GVKY/GVKY Madde 6(1)(f)).

Eğer bir Ortak Kampanyasının kazananıysanız ve Kampanyayı düzenleyen ortağımız tarafından İrtibat Bilgileriniz bize sağlanmışsa sözkonusu kişisel verileri işleme almamızın yasal esası, bizim, ortağımızın Kampanyayı yönetmekteki meşru ticari menfaatler için ve de sizin ödülleri teslim almaktaki menfaatiniz için gerekli olmasıdır.

Size (kazanmanız halinde) bir ödülü teslim etmek için birtakım kişisel verilerin gerektiği ve sizin de bunları vermemeyi tercih ettiğiniz veya size ait kişisel verileri işleme almayı durdurmamızı talep ettiğiniz yerde size ödülünüzü verebilecek durumda olmayacağız.

İtiraz etme hakkınız

Size ait kişisel verileri işleme almaya yönelik meşru menfaatleri dayanak aldığımız yerde aşağıda 7. Kısımda tarif edildiği şekilde bunları işleme almamıza itiraz hakkınız bulunmaktadır.

3.  VERİLERİ SAKLAMA VE VERİ GÜVENLİĞİ

Veri saklama

Size ait kişisel verileri her bir Kampanyanın bitişine kadar ve kazananın siz olmanız halinde Kampanyanın ardından size ödülleri teslim etmek için gerektiği müddet boyunca saklıyoruz.

Size ait kişisel verileri daha uzun bir süreyle elde tutabiliriz:

·  yürürlükteki yasalara uymak için gerektiği ölçüde;

·  şikayet halinde veya sizinle ilişkimiz itibarıyla dava kovuşturması beklentisi olduğuna makul ölçülerde inanmamız durumunda; ve/veya

·  bunu yapmaya yönelik meşru bir menfaatimizin olduğu yerde ve sözkonusu saklamanın meşru menfaatlerimiz doğrultusunda gerektiği yerde.

Veri güvenliği

Size ait kişisel verilerin kazara kaybedilmesinin, kullanılmasının veya yetkisiz biçimde bunlara erişim sağlanmasının, hasar görmesinin veya tahrip edilmesinin, değiştirilmesinin ya da ifşa edilmesinin önüne geçmek üzere Veri Koruma Yasaları uyarınca gerekli teknik ve organizasyon güvenliği tedbirlerini yürürlüğe koyduk (ve hizmet sağlayıcılarımızın bunları uygulamalarını gerekli kıldık).

Ayrıca her türlü veri ihlali şüphesini ele almak üzere bildirim prosedürlerini yürürlüğe koyduk ve bunu yapmamızın hukuken gerektiği zamanda ihlal hakkında size ve yetkili Veri Koruma Kurumuna bildirimde bulunacağız.

Bu güvenlik tedbirleri hakkında daha fazla bilgi isterseniz lütfen aşağıda 7. Kısımda bulunan irtibat bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçiniz.

4.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKA ŞİRKETLERLE PAYLAŞMAMIZ

Size ait kişisel verileri aşağıda açıklandığı gibi farklı gerekçelerle başka şirketlerle veya kurumlarla paylaşabiliriz.

Konami Grubu şirketleriyle paylaşım

Size ait kişisel verileri Japonya'daki ana şirketimiz (Konami Group Corporation) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağlı şirketimiz (Konami Digital Entertainment Co., Ltd.) de dahil olmak üzere başka şirketlerle (“Konami Grubu”) paylaşmamız gerekebilir.

Bu durumlarda size ait kişisel verileri sadece meşru ticari menfaatlerimiz için gerektiği yerde paylaşacağız ve size ait kişisel verileri alan herhangi bir Konami Grubu şirketinin bu kişisel verileri Veri Koruma Yasalarına, bu gizlilik bildirimine ve (geçerli olduğu yerde) bunların mukabil gizlilik politikalarına uygun olarak ve bunların izin verdiği kapsam dahilinde kullanmasını güvenceye alacağız.

Hizmet sağlayıcılarla paylaşım

Ayrıca size ait kişisel verileri hem Konami Grubu dahilindeki hizmet sağlayıcılarımıza hem de müşteri hizmetleri destek ortakları, navlun acenteleri ve taşıyıcılar, Halkla İlişkiler ve pazarlama kurumları, distribütörler, tasnif hesaplaması yazılımı sağlayıcıları ve sosyal medya kanalları (örn. Facebook, Twitter, Instagram) gibi harici üçüncü taraflara verebiliriz.

Her bir durumda aşağıdakileri güvenceye almak suretiyle hizmet tedarikçilerini sadece Veri Koruma Yasalarına uygun olarak kullanacağız:

·  hizmet tedarikçisinin size ait kişisel verilerin güven ve gizlilik içinde kalmasını sağlayacak uygun güvenceleri yürürlükte tutuyor olması, ve

·  size ait kişisel verileri koruyan ve bunların ilgili hizmetlerin sağlanmasından başka herhangi bir maksatla kullanılmasını engelleyen yazılı bir sözleşmenin yürürlükte olması.

Diğer paylaşımlar

Kampanyaları yöneten Konami Europe veya Konami Grubu şirketlerinin veya iş birimlerinin satılması, birleşmesi veya yeniden örgütlenmesi sonucunda veya bizim ya da ilgili Konami Grubu şirketlerinin hukuken veya yetkili bir makamın (örn. hakim veya mahkeme) emriyle kişisel verileri işleme almak veya ifşa etmek zorunda kaldığı durumlarında size ait kişisel verileri ayrıca başka üçüncü taraf şirketleriyle de paylaşabiliriz.

5.  SİZE AİT KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA TOPLANMASI

Sosyal Medya Platformları tarafından veya diğer üçüncü taraflarca toplanan ve kendi maksatları doğrultusunda kullanılan kişisel verilerinizden ötürü bizim sorumlu olmadığımızı lütfen not ediniz. Daha fazla bilgi için lütfen Sosyal Medya Platformlarının veya bunların sizi nasıl etkilediğini görmek için kullandığınız diğer üçüncü tarafların gizlilik bildirimlerini kontrol ediniz.

Bazı durumlarda diğer üçüncü taraf internet sitelerine, eklentilerine ve uygulamalarına şu yollarla link verebilir veya bulundurabiliriz:

·  bir mesajla doğrudan size;

·  gönderilerimizde veya doğrudan postalarımızda; veya

·  kendimiz yönettiğimiz herhangi bir Sosyal Medya Platformunda.

Bu linklerin tıklanması veya bu bağlantıların etkinleştirilmesi, üçüncü tarafların sizin hakkınızda veri toplamasına veya paylaşmasına imkan verebilir. Bu üçüncü taraf internet sitelerini, eklentilerini veya uygulamalarını biz kontrol etmiyoruz ve kendilerinin size ait verileri kullanımından sorumlu değiliz. Size ziyaret ettiğiniz her bir internet sitesinin, eklentinin veya uygulamanın gizlilik bildirimini okumanızı öneriyoruz.

6.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BAŞKA ÜLKELERE AKTARILMASI

Veri paylaşımıyla bağlantılı olarak (yukarıdaki 4. Kısıma bakınız) size ait kişisel verileri Birleşik Krallık veya AEA dışında bulunan şirketlere aktarabiliriz. Bunu sadece aktarım Veri Koruma Yasalarıyla uygunluk içindeyken aşağıdakileri güvenceye almak suretiyle yapacağız:

·  bu şirketlerin bulunduğu ülkelerin Birleşik Krallık veya AB tarafından (örn. burada Japonya için) kişisel verilere yönelik olarak yeterli seviyede koruma sağlandığının kabul edilmesi; veya

·  Birleşik Krallık veya AB tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddelerini, kişisel verilerinizin yasal yollarla Birleşik Krallık veya AEA dışına aktarılmasına yönelik uygun güvenceler olarak benimsemiş ve uyguluyor olmamız.

İlgili güvencelerin ayrıntıları, aşağıdaki 7. Kısım (Haklarınız ve Konami'den talepleriniz) uyarınca bizimle temasa geçmeniz suretiyle talebiniz üzerine size sağlanabilir.

7.  HAKLARINIZ VE KONAMI'DEN TALEPLERİNİZ

Veri Koruma Yasaları kapsamında haklarınız

Birtakım şartlar altında, Konami Grubu şirketleri tarafından işleme alınan kişisel verileriniz hususunda kullanabileceğiniz haklarınız bulunmaktadır.

·  Verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgiler: Sizinle ilgili veri işleme faaliyetlerimiz hakkında gerekli tüm bilgileri bizden edinme hakkınız bulunuyor (BK GVKY/GVKY Madde 13 ve 14).

·  Kişisel verilere erişim: Sizinle ilgili kişisel verilerin işleme alınıp alınmadığı ve durumun böyle olduğu yerde de kişisel verilere ve ilgili birtakım bilgilere erişim hususunda bizden teyit alma hakkınız bulunuyor (BK GVKY/GVKY Madde 15).

·  Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi: Sizinle ilgili tutarsız kişisel verilerin usulsüz bir gecikme olmaksızın düzeltilmesini bizden isteme ve eksik kişisel verileri düzeltme hakkınız bulunuyor (BK GVKY/GVKY Madde 16). Ayrıca birtakım yasal şartlar geçerli olduğunda sizinle ilgili kişisel verilerin usulsüz bir gecikme olmaksızın silinmesini bizden isteme hakkınız olabilir (BK GVKY/GVKY Madde 17).

·  Kişisel verilerin işleme alınmasına yönelik kısıtlama: Birtakım yasal şartlar geçerli olduğunda kişisel verilerin işleme alınmasına yönelik bir kısıtlamayı bizden edinme hakkınız da olabilir (BK GVKY/GVKY Madde 18).

·  Kişisel verilerin taşınabilirliği: Kişisel verilerinizi başka bir şirkete aktarabileceğiniz şekilde yapılandırılmış ve yaygın kullanımlı formatta alma hakkınız da olabilir. Bu sadece sizden edindiğimiz ve sizin rızanız temelinde ya da bir sözleşmeyi ifa etmek için otomatikleştirilmiş araçlar kullanılmak suretiyle işleme alınan kişisel veriler için geçerlidir (BK GVKY/GVKY Madde 20).

·  Kişisel verilerin işleme alınmasına itiraz: Birtakım Katılım Maksatlarına yönelik olarak kişisel verilerinizi işleme almaya dair meşru menfaatleri dayanak aldığımız yerde (2. Kısıma bakınız), belirli durumunuza yönelik esasta hakkınızdaki kişisel verilerin tarafımızca işleme alınmasına herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır (BK GVKY/GVKY Madde 21). Sonrasında sözkonusu işlemlere devam etmeye yönelik olarak sizin itirazınızın üstüne geçebilecek güçlü bir gerekçemiz bulunmadıkça kişisel verilerinizin işleme alınmasını durdurmamız zorunludur.

Ayrıca kişisel verileriniz Konami Europe tarafından Birleşik Krallık veya AEA'dan BK veya AEA dışındaki bir ülkeye aktarıldığında bu aktarımın dayanak aldığı belirli mekanizma (örn. yeterlilik bulgusu veya Standart Sözleşme Maddeleri) hakkında daha fazla bilgi istemeniz halinde lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Haklarınızı nasıl kullanacağınız

Yukarıdaki hakları şu adresten bizimle irtibata geçerek kullanabilirsiniz:

privacynotice@faq.konami.com

Kişisel veri taleplerinin tümüne bir ay içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Eğer talebiniz bilhassa karmaşıksa veya belli bir sayıda talep yaptıysanız bizim için bir aydan daha uzun zaman alabilir. Yukarıdaki hakların istisnalarının ve bunların geçerli olmadığı bazı durumlar olduğunu lütfen aklınızda tutunuz.

Kimliğinizi teyit etmemize yardımcı olması için sizden ilave bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, almak için hiçbir hakkı olmayan herhangi bir kimseye kişisel verilerin açıklanmamasını güvenceye almaya dönük bir güvenlik tedbiridir. Ayrıca talebinizi açıklığa kavuşturmanızı istemek için de sizinle temasa geçebiliriz.

Normal olarak kişisel verilerinize erişim (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak talebinizin açıkça temelsiz, tekrarlanan veya aşırı olması halinde makul bir ücret alabiliriz. Alternatif olarak bu durumlarda sizin talebinize uymayı reddedebiliriz.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz

Aşağıdaki yöntemlerle bizimle iletişime geçebilirsiniz:

·  Konami Grubu Veri Koruma Görevlimizle İrtibat: Konami Grubu'nun Veri Koruma Yasalarına uyumluluğunu takip etmeye yönelik genel sorumluluğu olan bir Veri Koruma Görevlisi (VKG/DPO) tayin etmiş bulunuyoruz. VKG ile şu e-postadan irtibata geçebilirsiniz:

dpoteam@konami.com

·  Konami Europe ile doğrudan irtibat: Eğer Birleşik Krallık'ta veya AEA'da Konami Europe ile doğrudan irtibata geçmeyi tercih ederseniz Birleşik Krallık Genel Merkezimiz ile Fransa şubemiz tarafından ortaklaşa yönetilen GVKY soruları destek servisimize e-posta göndermek suretiyle bunu yapabilirsiniz.

rep-gdpr@konami.info

Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkınız

Kişisel verilerinizin korunması bizim önceliğimizdir ve eğer kişisel verilerinizi kötü kullandığımızı veya herhangi bir Veri Koruma Yasasını ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız bizimle temasa geçmenizi her zaman memnuniyetle karşılarız ki böylece kaygınızın niteliğini anlayabiliriz ve şikayetinizi çözümlemeye dönük gerekli adımları atabilir ve kaygılarınızı giderebiliriz.

Veri Koruma Yasaları kapsamında, genelde Birleşik Krallık veya AEA dahilinde ikamet ettiğiniz yerin Veri Koruma Yetkilisi olacak olan ilgili Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Birleşik Krallık’ta Veri Koruma Yetkilisi, Bilgilendirme Kurulu Dairesidir:

https://ico.org.uk/

AEA'da ilgili Veri Koruma Kurumlarının bir listesi şurada mevcuttur:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz olursa şuradan bizimle irtibata geçebilirsiniz:

https://www.konami.com/games/inquiry/

8.  DİĞER GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ

Eğer (örn. bizi Sosyal Medya Platformlarında takip ederken) bizim sunduğumuz diğer ürünleri ve hizmetleri kullanıyorsanız veya bizimle (örn. bir Konami etkinliğine katılırken, bir tüketici konferansında standımızı ziyaret ederken veya iş başvurusunda bulunurken) başka karşılıklı etkileşimleriniz olduysa kişisel verileriniz yürürlükteki gizlilik bildirimine uygun olarak işleme alınacaktır. Diğer gizlilik bildirimlerimiz halen şunları içeriyor:

·  Genel Gizlilik Bildirimi

·  Sosyal Medya Gizlilik Bildirimi

·  Yu-Gi-Oh! Tüketici Gösterileri Gizlilik Bildirimi

·  İstihdam Gizlilik Bildirimi ve İlave Bilgiler

·  Oyuncu Desteği Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: Temmuz 2022