KONAMI

PRIVACYVERKLARING CONSUMENTENSHOWS – [NEDERLANDS]

VOOR DEELNEMERS, VOOGDEN & TOESCHOUWERS

Deze privacyverklaring is uitgegeven door KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT B.V. (”Konami Europa“, “wij”, “onsofonze”), een in Nederland ingeschreven onderneming met haar hoofdkantoor gevestigd te 14 – 16 Sheet Street, Windsor, SL4 1BG, Verenigd Koninkrijk (ons “Hoofdkantoor in het VK”) en vestigingen in de Europese Economische Ruimte (“EER”) in Frankrijk, Duitsland en Spanje (samen onze “Vestigingen in de EU”).

In deze privacyverklaring hebben de verwijzingen “u” en “uw”, afhankelijk van de context, betrekking op een deelnemer of toeschouwer van een Evenement (volgens de definitie hieronder) of diens Voogd (volgens de definitie hieronder).

Wij stellen u eventueel in de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende online of offline evenementen (“Evenementen”) en om daaraan gerelateerde diensten (samen “Evenementendiensten”) te ontvangen. Als u jonger bent dan 18 jaar kan het zijn dat wij ook de persoonsgegevens van uw ouder of wettelijke voogd (“Voogd”) verwerken, zoals in paragraaf 2.3 hieronder beschreven staat.

Wij hechten veel belang aan de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, wanneer u aan Evenementen deelneemt of die als toeschouwer bijwoont en onze Evenementendiensten gebruikt of ontvangt, om te verzekeren dat wij voldoen aan uw verwachtingen en onze wettelijke verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetgeving (volgens de definitie hieronder). Hoe wij dat doen staat uitvoeriger toegelicht in de volgende hoofdstukken van deze privacyverklaring:

1. REGULERING ONDER DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING

2. GEBRUIK DOOR ONS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

2.1 Deelnemers aan Evenementen

2.2 Toeschouwers bij Evenementen

2.3 Voogden van deelnemers aan of toeschouwers bij Evenementen

3. BEWAARPERIODE EN BEVEILIGING GEGEVENS

4. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS MET ANDERE ONDERNEMINGEN

5. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN

6. UW RECHTEN BIJ EN VERZOEKEN AAN KONAMI

7. OVERIGE PRIVACYVERKLARINGEN

Let op: bij het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met het leveren van specifieke producten en diensten aan u, kan het zijn dat onze andere privacyverklaringen van toepassing zijn, zoals in hoofdstuk 7 hieronder toegelicht staat. Deze privacyverklaring is bedoeld als aanvulling op onze overige geldende privacyverklaringen en dienen samen te worden gelezen.

Wij behouden ons het recht voor (enig onderdeel van) deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor de meest recente versie van deze privacyverklaring verwijzen wij u naar [https://legal.konami.com/kdee/privacy_notice/].

1. REGULERING ONDER DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING

Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van ons Hoofdkantoor in het VK en onze Vestigingen in de EU. Zodoende zijn wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot Gegevensbescherming in het VK, de EU en de verschillende van toepassing zijnde landen (samen de “Gegevensbeschermingswetgeving”). De Gegevensbeschermingswetgeving geldt als volgt voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens:

· Ons Hoofdkantoor in het VK is de verwerkingsverantwoordelijke (controller) van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de voornaamste Gegevensbeschermingswetgeving voldoen wij aan de Britse Wet op gegevensbescherming 2018 en de Britse versie van de AVG (nl. de "GDPR") (volgens de definitie hieronder), zoals die in het VK na Brexit van toepassing zal zijn.

Ons Hoofdkantoor in het VK staat als verwerkingsverantwoordelijke (controller) geregistreerd bij de instantie voor Gegevensbescherming in het VK, nl. het Information Commissioner’s Office (ICO-inschrijfnummer ZA029809) (zie hoofdstuk 6 hieronder). In sommige gevallen kan het zijn dat ook de EU-versie van de GDPR /AVG van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons Hoofdkantoor in het VK.

· Waar een van onze Vestigingen in de EU de verwerkingsverantwoordelijke (controller) van uw persoonsgegevens is, geldt als de voornaamste Gegevensbeschermingswetgeving waaraan wij voldoen de General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) en gerelateerde binnenlandse wetgevingen in de relevante EU-lidstaten.

Onder de GDPR treedt onze Franse vestiging op als onze hoofdvestiging voor het grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens binnen de EER, die gevestigd is te 35 Rue Pierre Brossolette, Levallois Perret 92300, Frankrijk. Verder is onze Franse vestiging door ons Hoofdkantoor in het VK aangewezen als vertegenwoordiger voor GDPR in de EU met betrekking tot bepaalde verwerkingswerkzaamheden.

2. GEBRUIK DOOR ONS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

2.1 Deelnemers aan Evenementen

Verwerkingsdoeleinden

Afhankelijk van het type Evenement waaraan u deelneemt, kunnen uw persoonsgegevens voor het verlenen van de Evenementendiensten worden gebruikt voor de volgende doeleinden (“Verwerkingsdoeleinden Deelnemers”):

i. contact met u opnemen in verband met uw deelname aan het Evenement;

ii. runnen van het Evenement;

iii. presenteren van de deelnemers aan het Evenement in aankondigingen en uitzendingen van het Evenement, of promotie, publiciteit en adverteren voor gerelateerde goederen en diensten;

iv. regelen van vluchten of ander vervoer, overnachtingen en andere reisgerelateerde zaken;

v. verslaggeven over de uitslagen, statistieken en analyse van het Evenement (waaronder op Konami's digitale kanalen);

vi. (i.v.t.) updaten en managen van de uitslagen van uw Evenement voor uw ID-account met betrekking tot het Konami Card Game (kaartspel);

vii. (live) verspreiden/streamen van het Evenement op internet;

viii. bijhouden van de registratie van het Evenement;

ix. publiceren van interviews met deelnemers en toeschouwers (live en/of opnames, schriftelijk en (audio)visueel);

x. verzenden van prijzen;

xi. tijdens en na het Evenement communiceren met u in verband met mogelijke strafpunten, diskwalificatie en/of schorsing van toekomstige Evenementen;

xii. behandelen van vragen of klachten die voorafgaand aan, tijdens of na het Evenement van u worden ontvangen; en

xiii. overige doeleinden die direct gerelateerd zijn aan het verlenen of verbeteren van de Evenementendiensten, waaronder het ontwikkelen van aan het onderwerp van het Evenement gerelateerde producten en diensten.

Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in verband met het aan u verlenen van Evenementendiensten, waaronder enkele of alle van de volgende:

i. Contactgegevens: privé-adres, voorna(a)m(en), achternaam, telefoonnummer, e-mailadres;

ii. Konami spelgegevens: ID voor het Konami Card Game (kaartspel), Konami ID, informatie in vragenlijsten en speluitslagen (waaronder informatie op documenten met betrekking tot eventuele strafpunten, diskwalificaties en/of schorsingen en verzendformulieren in verband met prijzen);

iii. Audio-visuele gegevens: foto's, filmpjes en andere opnames van u (waaronder geluidsopnames van uw stem en live-streamen van Evenementen);

iv. Reis- en land-/nationaliteitsgegevens: paspoortnummer en andere paspoortgegevens, taal, nationaliteit; en

v. Overige soorten identificerende gegevens: handtekening, leeftijd, geboorteplaats en -datum, locatie.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

In verband met het aan u verlenen van Evenementendiensten zijn ondernemingen binnen de Konami Groep gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken, die noodzakelijk zijn voor onze rechtmatige zakelijke belangen bij het verlenen, alsook voor uw belang bij het ontvangen, van Evenementendiensten, voor de hierboven uiteengezette Verwerkingsdoeleinden Deelnemers (artikel 6(1)(f) van de (Britse versie van de) GDPR/AVG).

In gevallen waarin bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het aan u verlenen van Evenementendiensten en u ervoor kiest die niet te verstrekken, kan het zijn dat wij dergelijke diensten niet (verder) aan u kunnen verlenen (omdat wij bijvoorbeeld geen reisvoorzieningen voor u kunnen treffen, als u uw echte naam of paspoortgegevens niet verstrekt).

Uw recht om bezwaar te maken

In verband met de rechtmatige belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor Verwerkingsdoeleinden Deelnemers bent u gerechtigd bezwaar te maken tegen het verwerken door ons, zoals in hoofdstuk 6 (Uw rechten bij en verzoeken aan Konami) hieronder beschreven staat.

2.2 Toeschouwers bij Evenementen

Verwerkingsdoeleinden

Afhankelijk van het type Evenement waar u toeschouwer bij bent of waaraan u deelneemt, kunnen uw persoonsgegevens voor het verlenen van de Evenementendiensten worden gebruikt voor de volgende doeleinden (“Verwerkingsdoeleinden Toeschouwers”):

i. runnen van het Evenement;

ii. verslaggeven over de uitslagen, statistieken en analyse van het Evenement (waaronder op Konami's digitale kanalen);

iii. verspreiden/streamen van het Evenement op internet (live en/of opnames);

iv. bijhouden van de registratie van het Evenement;

v. publiceren van interviews met deelnemers en toeschouwers (live en/of opnames, schriftelijk en (audio)visueel);

vi. behandelen van vragen of klachten die tijdens of na het Evenement van u worden ontvangen; en

vii. overige doeleinden die direct gerelateerd zijn aan het verlenen of verbeteren van de Evenementendiensten waaronder, het ontwikkelen van aan het onderwerp van het Evenement gerelateerde producten en diensten.

Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in verband met het aan u verlenen van Evenementendiensten, waaronder enkele of alle van de volgende:

i. Audio-visuele gegevens: foto's, filmpjes en andere opnames van u (waaronder geluidsmateriaal van uw stem en live-streamen van Evenementen); en

ii. Contactgegevens: (als u die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een vraag of een klacht tijdens of na het Evenement, waaronder uw) privé-adres, voorna(a)m(en), achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

In verband met het aan u verlenen van Evenementendiensten zijn ondernemingen binnen de Konami Groep gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken, die noodzakelijk zijn voor onze rechtmatige zakelijke belangen bij het verlenen, alsook voor uw belang bij het bijwonen van Evenementen en (i.v.t.) het ontvangen van Evenementendiensten, voor de hierboven uiteengezette Verwerkingsdoeleinden Toeschouwers (artikel 6(1)(f) van de (Britse versie van de) GDPR/AVG).

In gevallen waarin bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het aan u verlenen van Evenementendiensten en u ervoor kiest die niet te verstrekken, kan het zijn dat wij dergelijke diensten niet (verder) aan u kunnen verlenen (bijv. als u niet wilt dat wij foto's of filmpjes maken of beeldmateriaal live streamen, dient u de Evenementenruimte niet te betreden).

Uw recht om bezwaar te maken

In verband met de rechtmatige belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor Verwerkingsdoeleinden Toeschouwers bent u gerechtigd bezwaar te maken tegen het verwerken door ons, zoals in hoofdstuk 6 (Uw rechten bij en verzoeken aan Konami) hieronder beschreven staat.

2.3 Voogden van deelnemers aan of toeschouwers bij Evenementen

Verwerkingsdoeleinden

Als u de Voogd bent van een minderjarige die Evenementendiensten ontvangt, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor enkele of alle van de volgende doeleinden in verband met het ontvangen van de Evenementendiensten door de minderjarige (“Verwerkingsdoeleinden Voogden”):

i. contact opnemen met de ouder/voogd ter bevestiging van de naam, geboortedatum, leeftijd, contactgegevens van de minderjarige en diens deelname aan een Evenement;

ii. runnen van (een) Evenement(en) waaraan de minderjarige deelneemt;

iii. regelen van vluchten of ander vervoer, overnachtingen en andere reisgerelateerde zaken voor de minderjarige;

iv. (live) verspreiden/streamen van het Evenement op internet, waaronder beeldmateriaal van de minderjarige;

v. publiceren van interviews met deelnemers en aanwezigen (live en/of opnames, schriftelijk en (audio)visueel) waaronder opnames van de minderjarige; en

vi. behandelen van vragen of klachten die voorafgaand aan, tijdens of na het Evenement van u worden ontvangen.

Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in verband met het aan de minderjarige verlenen van Evenementendiensten waaronder enkele of alle van de volgende:

i. Contactgegevens: privé-adres, voorna(a)m(en), achternaam, telefoonnummer, e-mailadres;

ii. Audio-visuele gegevens: foto's, filmpjes en andere opnames van u (waaronder geluidsmateriaal van uw stem en live-streamen van Evenementen);

iii. Reis- en land-/nationaliteitsgegevens: paspoortnummer en andere paspoortgegevens, taal, nationaliteit; en

iv. Overige soorten identificerende gegevens: handtekening, leeftijd, geboorteplaats en -datum, locatie.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

In verband met het aan de minderjarige verlenen van Evenementendiensten zijn ondernemingen binnen de Konami Groep gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor onze rechtmatige zakelijke belangen bij het verlenen, alsook voor het belang van de minderjarige bij het ontvangen, van Evenementendiensten, voor de hierboven uiteengezette Verwerkingsdoeleinden Voogd (artikel 6(1)(f) van de (Britse versie van de) GDPR/AVG).

In gevallen waarin bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van Evenementendiensten aan de minderjarige en u ervoor kiest die niet te verstrekken, kan het zijn dat wij bepaalde Evenementendiensten niet (verder) aan de minderjarige kunnen verlenen (bijv. als u uw naam en contactgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat wij geen contact met u kunnen opnemen om de nodige toestemming te vragen om de minderjarige deel te laten nemen aan (een) Evenement(en)).

Uw recht om bezwaar te maken

In verband met de rechtmatige belangen bij het verwerken van de persoonsgegevens van de minderjarige voor Evenementendeelnameprocessen, en die van u in verband met de Verwerkingsdoeleinden Voogden, bent u gerechtigd om bezwaar te maken, namens uzelf of namens de minderjarige indien hij/zij daar zelf niet toe in staat is, tegen het verwerken door ons, zoals in hoofdstuk 6 (Uw rechten bij en verzoeken aan Konami) hieronder beschreven staat.

3. BEWAARPERIODE EN BEVEILIGING GEGEVENS

Bewaarperiode gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens (alsmede de persoonsgegevens van uw Voogd) tot het eind van elk Evenement en zo lang dat noodzakelijk is: (i) na afloop van het Evenement om het verlenen van Evenementendiensten aan u af te ronden (bijv. om u na het Evenement prijzen toe te sturen); en (ii) voor de doeleinden waarvoor wij die van u hebben verzameld, zoals in hoofdstuk 2 hierboven toegelicht staat, waaronder de doeleinden van het voldoen aan wettelijke, regelgevende, belastingtechnische, boekhoudkundige of rapportage-verplichtingen.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens na afloop van het Evenement blijven bewaren als wij daar een legitiem belang bij hebben. Bijvoorbeeld:

i. inhoud (waaronder foto's, film en audio) van, en rapportage over, het Evenement kan op internet verschijnen (o.a. op Konami’s websites en sociale media) zolang die relevant of van belang is voor deelnemers aan van het Evenement deelnemers en andere klanten, fans en volgers van het relevante deel van Konami Europa’s zaken;

ii. voor informatie over mogelijke strafpunten, diskwalificatie en/of schorsing wordt een daarvoor relevante bewaartermijn aangehouden (bijv. totdat een onderzoek is uitgevoerd of de deelnemer weer aan de gang mag); en

iii. voor analyse- en rapportagedoeleinden mogen persoonsgegevens maximaal 5 (vijf) jaar worden bewaard en gebruikt.

iv. Het kan zijn dat wij voor uw persoonsgegevens een langere bewaartermijn aanhouden

v. voor zover dat nodig is om aan de van toepassing zijnde wetten te voldoen;

vi. in geval van een klacht of als wij van mening zijn dat er kans is op een geschillenbeslechting met betrekking tot onze relatie met u; en/of

vii. indien wij een legitiem belang daartoe hebben en waar het bewaren noodzakelijk is voor onze legitieme belangen.

Neemt u voor meer informatie over specifieke bewaarperiodes a.u.b. contact met ons op, zoals in hoofdstuk 6 hieronder toegelicht staat.

Gegevensbeveiliging

Overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving hebben wij geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen (en dat vereisen wij ook van onze dienstverleners), om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek raken, op onbevoegde wijze worden gebruikt of toegang daartoe wordt verkregen of dat ze worden beschadigd of vernietigd, gewijzigd of bekendgemaakt.

Tevens hebben wij meldprocedures ingesteld voor als er enig vermoeden bestaat dat persoonsgegevens gelekt zijn, in welk geval wij dat bij u en (een) eventueel van toepassing zijnde instantie(s) voor Gegevensbescherming zullen melden als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Als u meer informatie wenst over deze beveiligingsmaatregelen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op aan de hand van de contactgegevens in hoofdstuk 6 hieronder.

4. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS MET ANDERE ONDERNEMINGEN

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens, om diverse redenen, met andere bedrijven of organisaties delen, zoals hieronder toegelicht staat.

Delen met ondernemingen binnen de Konami Groep

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen binnen onze groep, waaronder onze moederonderneming in Japan (Konami Group Corporation) en onze gelieerde onderneming in de Verenigde Staten van Amerika (Konami Digital Entertainment, Inc.) (de “Konami Groep”).

In dergelijke gevallen zullen ondernemingen binnen de Konami Groep die uw persoonsgegevens ontvangen, de persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met en binnen het door de Gegevensbeschermingswetgeving toegestane toepassingsgebied, deze privacyverklaring en (i.v.t.) hun respectieve privacybeleidsplannen.


Delen met dienstverleners

Het kan ook zijn dat wij persoonsgegevens verstrekken aan onze dienstverleners, zowel binnen de Konami Groep als externe derden, zoals Partners voor Georganiseerde Spellen, reisbureaus, expediteurs en koeriers, inhoudleveranciers, verslaggevers voor Evenementen, PR- en marketingbureaus, distributeurs en leveranciers van klassementsberekeningssoftware, sociale media en livestreamkanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitch, Instagram en Twitter), en leveranciers van het online toernooikoppelingssysteem en de websites van de ondernemingen binnen de Konami Groep.

In ieder geval gebruiken wij dienstverleners alleen in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, door te zorgen dat:

i. de dienstverlener geschikte veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, en

ii. een schriftelijk contract is opgesteld ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming dat ze voor andere doeleinden dan voor het verlenen van de relevante diensten worden gebruikt.

Overig delen

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens naar aanleiding van de verkoop, fusie of reorganisatie van Konami Europe of ondernemingen of bedrijfseenheden van de Konami Groep die uw persoonsgegevens verzorgen, met andere derde ondernemingen delen, of in gevallen waarin wij of relevante ondernemingen binnen de Konami Groep wettelijk of op bevel van een bevoegde instantie (zoals een rechter of rechtbank) verplicht zijn de persoonsgegevens te verwerken of bekend te maken.

5. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN

In verband met het delen van gegevens (zie hoofdstuk 4 hierboven) kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens overdragen naar andere ondernemingen buiten het VK of de EER. Wij zullen dat alleen doen als de overdracht in overeenstemming is met de Gegevensbeschermingswetgeving, door te verzekeren dat:

i. de landen waarin die ondernemingen zijn gevestigd, door the VK of de EU geacht zijn een adequaat beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens (wat bijvoorbeeld het geval is voor Japan); of

ii. wij als geschikte veiligheidsmaatregelen voor het rechtmatig overdragen van uw persoonsgegevens buiten het VK of de EER, door het VK of de EU goedgekeurde Standaard Contractuele Bepalingen hebben aangenomen en ingevoerd.

Details van de relevante veiligheidsmaatregelen kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met hoofdstuk 6 (Uw rechten bij en verzoeken aan Konami) hieronder.

6. UW RECHTEN BIJ EN VERZOEKEN AAN KONAMI

Uw rechten onder de Gegevensbeschermingswetgeving

Onder normale omstandigheden heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de ondernemingen binnen de Konami Groep.

· Informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens: U bent gerechtigd alle benodigde informatie te verkrijgen over onze gegevensverwerkingswerkzaamheden die u aangaan (artikel 13 en 14 (Britse versie van de) GDPR/AVG).

· Toegang tot persoonsgegevens: U bent gerechtigd bevestiging van ons te verkrijgen of persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en zo ja, toegang te verkrijgen tot die persoonsgegevens en bepaalde gerelateerde informatie (artikel 15 (Britse versie van de) GDPR/AVG).

· Corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens: U bent gerechtigd zonder onnodige vertraging informatie van ons te verkrijgen met betrekking tot de correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens die u aangaan en om onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 (Britse versie van de) GDPR/AVG) aan te vullen. Het kan ook zijn dat u gerechtigd bent persoonsgegevens die u aangaan zonder onnodige vertraging door ons te laten verwijderen als daar wettelijke omstandigheden voor gelden (artikel 17 (Britse versie van de) GDPR/AVG).

· Beperking bij het verwerken van persoonsgegevens: Het kan zijn dat u gerechtigd bent de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken, als daar wettelijke omstandigheden voor gelden (artikel 18 (Britse versie van de) GDPR/AVG).

· Dataportabiliteit van persoonsgegevens: Het kan zijn dat u gerechtigd bent uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te ontvangen, zodat u deze gegevens naar een andere onderneming kunt overdragen. Dat geldt alleen voor persoonsgegevens die wij van u ontvangen en, aan de hand van een geautomatiseerd proces, worden verwerkt op basis van uw instemming of om een contract met u af te sluiten (artikel 20 (Britse versie van de) GDPR/AVG).

· Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens: In verband met de rechtmatige belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor Verwerkingsdoeleinden Deelnemers, Verwerkingsdoeleinden Toeschouwers en (i.v.t.) Verwerkingsdoeleinden Voogden (zie hoofdstuk 2 hierboven) bent u gerechtigd om, te allen tijde, naar aanleiding van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw persoonsgegevens (artikel 21 van de (Britse versie van de) GDPR/AVG). In dat geval moeten wij het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij een goede reden hebben om het verwerken voort te zetten die zwaarder weegt dan uw bezwaar.

Neemt u, als uw persoonsgegevens door Konami Europe vanuit het VK of de EEA naar een land buiten het VK of de EER worden overgedragen, a.u.b. contact met ons op voor nadere informatie over de specifieke voorwaarden waar de overdracht op steunt (zoals vaststelling van gepastheid of Standaard Contractuele Bepalingen).

Uw rechten uitoefenen

U kunt de rechten van hierboven uitoefenen door contact met ons op te nemen via:

privacynotice@faq.konami.com

Op alle verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens proberen wij binnen één maand te reageren. Soms kan het voorkomen dat wij langer dan een maand nodig hebben, als uw verzoek ingewikkelder is of uit meerdere verzoeken bestaat. Houd er a.u.b. rekening mee dat er uitzonderingen van toepassing zijn op de rechten hierboven en dat ze in sommige situaties niet gelden.

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben om uw identiteit te kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan iemand die geen recht heeft die te ontvangen. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen om uw verzoek te verduidelijken.

Toegang tot uw persoonsgegevens (of het uitoefenen van eventuele andere rechten van u) wordt gewoonlijk gratis mogelijk gemaakt. Het kan echter voorkomen dat wij een redelijk bedrag in rekening brengen, indien uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of overmatig is. In de volgende omstandigheden kan het voorkomen dat wij niet aan uw verzoek voldoen.

Communicatie met ons

Om met ons te communiceren kunt u gebruik maken van de volgende methodes:

Neem contact op met onze medewerker Gegevensbescherming van de Konami Group: Wij hebben een medewerker Gegevensbescherming Officer (DPO, Data Protection Officer) aangesteld, die de algemene verantwoordelijkheid draagt voor het naleven van de Gegevensbeschermingswetgeving van de Konami Group. U kunt per e-mail contact opnemen met onze DPO via:

dpo-team@konami.com

Neem rechtstreeks contact op met Konami Europe: Indien u liever rechtstreeks contact opneemt met Konami Europe in het VK of de EER, kunt u een e-mail sturen naar onze vraagbaak en ondersteuningsdienst met betrekking tot de GDPR, die wij gezamenlijk vanuit ons Hoofdkantoor in het VK en onze Franse vestiging runnen:

rep-gdpr@konami.info

Uw recht om een klacht in te dienen bij de instantie voor Gegevensbescherming

Het beschermen van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens hebben misbruikt of dat wij in strijd hebben gehandeld met de Gegevensbeschermingswetgeving, neemt u dan in eerste instantie contact met ons op, zodat wij inzicht kunnen krijgen in de aard van uw zorgpunten en de nodige stappen kunnen zetten om uw klacht op te lossen en uw zorgpunten in behandeling te nemen.

Onder de Gegevensbeschermingswetgeving bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij een relevante instantie voor Gegevensbescherming. Dat is over het algemeen de instantie voor Gegevensbescherming van uw woonplaats binnen het VK of de EER.

Voor het VK is de instantie voor Gegevensbescherming de Information Commissioner’s Office:

https://ico.org.uk/

Voor de EER vindt u een lijst met de relevante instanties voor Gegevensbescherming op:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Als u verder nog vragen heeft over onze producten of diensten, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via:

https://www.konami.com/games/inquiry/

7. OVERIGE PRIVACYVERKLARINGEN

Indien u gebruik maakt van andere producten en diensten van de ondernemingen binnen de Konami Groep (zoals meedoen aan een actie op sociale media) of andere interacties met ons (zoals solliciteren naar een baan), worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze overige privacyverklaringen, waaronder momenteel:

· Algemene Privacyverklaring

· Privacyverklaring Sociale Media

· Privacyverklaring Campagnes op Sociale Media

· Privacyverklaring Consumentenshows

· Privacyverklaring Werving & Aanvullende Informatie

· Privacyverklaring Goedkeuring van Deelnemers

Laatste wijziging:juli 2022