KONAMI

Kullanım Şartları
(eFootball™ PES 2021 SEASON UPDATE & eFootball™ PES 2021 LITE & eFootball™ Winning Eleven 2021 SEASON UPDATE & eFootball™ Winning Eleven 2021 LITE)
Son Güncelleme : 01/12/2020
Konami Digital Entertainment Co., Ltd. (“Konami”) olarak, Konami’nin “eFootball™ PES 2021 SEASON UPDATE”&“eFootball™ PES 2021 LITE”&“eFootball™ Winning Eleven 2021 SEASON UPDATE”&“eFootball™ Winning Eleven 2021 LITE” adlı uygulamasına (diğer materyaller ile birlikte, aşağıda tanımlanan şekilde, “Uygulama”) gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Uygulama'ya erişim sağlayarak veya Uygulama'yı kullanarak, bu şartları ve koşulları (“Konami Şartları”) ve Platform sahipleri tarafından sunulan şartları ve koşulları (“Platform Şartları”) kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu Konami Şartları, Japonya dışında tüm ülkelerden ve/veya bölgelerden (“Bölge”) Uygulamaya erişen veya onu kullanan kullanıcılar için geçerlidir. Konami Şartları’nı ve Platform Şartları’nı kabul etmiyorsanız, Uygulama’ya erişim sağlamayabilir veya Uygulama’yı kullanmayabilirsiniz. Konami’nin Platform sahipleri ile bağlı şirket ilişkisi içinde olduğunu; Platform Şartları üzerinde denetime sahip olmadığını ve Platform sahibinin eylemleri veya ihmalleri konusunda sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayınız. Bu şartların amacı için “Platform Sahipleri” Platform sağlayıcı, “Platform” ise Uygulamaya erişebileceğiniz veya onu kullanabileceğiniz platform anlamına gelmektedir.
BU KONAMI ŞARTLARINI UYGULAMAYA YASAL KAPASİTENİZ OLDUĞUNU VEYA KAPASİTENİZ YOKSA BU KONAMI ŞARTLARINI UYGULMAK ÜZERE (1) EBEVEYNİNİZ VEYA VASİNİZDEN İZİN ALDIĞINIZI YA DA (2) EBEVEYNİNİZ VEYA VASİNİZİN SİZİN ADINIZA HAREKET ETTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.
Konami, Konami Şartları’nda belirli zaman aralıklarıyla değişiklik yapabilir. Bu durumda, Konami Şartları’nda yapılması düşünülen değişiklikler Konami tarafından Uygulama içinde size bildirilecek ve aksi belirtilmedikçe, değişiklik sonrasında Uygulama’yı ilk kullandığınızda verdiğiniz onay ile birlikte ilgili değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmemeniz halinde Uygulamayı kullanmaya devam edemezsiniz.
Uygulamayı kullanmanız ile ilgili olarak Konami tarafından toplanan ve kullanılan tüm kişisel bilgiler, size ayrıca sunulan Konami’nin gizlilik politikası veya gizlilik bildirimine uygun olarak ele alınacaktır.

1. 13 Yaşın Altındaki Çocuklar: 13 yaşın altındaysanız Platform Şartları, Platforma erişmenize ve onu kullanmanıza izin vermediği sürece Uygulamaya erişmeye veya onu kullanmaya hakkınız yoktur. Uygulamayı yalnızca Platform Şartları ve bu Konami Şartlarına uygun olarak kullanabilirsiniz.
2. Fikri Mülkiyet ve Lisans. Video oyunlarını veya diğer yazılım uygulamalarını içerebilecek Uygulama’da yer alan bilgiler ve materyaller ve bunlara ait sesli-görsel materyaller, (aşağıda tanımlanan şekilde) Sanal Para Birimi ve (aşağıda tanımlanan şekilde) Sanal Mallar (toplu olarak “Materyaller” biçiminde ifade edilmiştir) gibi tüm bileşenler dahil olmak üzere Uygulamalar; Konami'nin, bağlı şirketlerinin, ilgili birimlerinin veya üçüncü taraf içerik lisans sahiplerinin veya sağlayıcılarının mülkiyetinde ve denetiminde olan telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.
Konami Şartları’na uymanız koşuluyla Konami size, ticari olmayan amaçlarla Uygulamaya ve Materyallere sadece lisansın kapsamı dahilinde erişebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bireysel, sınırlı, geri alınabilir ve devredilemez nitelikte lisans hakkı sunar. Uygulama'da yer alan hiçbir bileşen; hiçbir Materyalin veya telif hakları Konami'ye veya üçüncü taraflara ait olan hiçbir materyalin, ticari markanın veya fikri mülkiyet materyalinin önceden Konami'den yazılı izin alınmaksızın ticari amaçla kullanılması yetkisini veya lisans hakkını size vermez veya veriyor olduğu yorumlanamaz.
Konami, Uygulama’ya (veya Uygulama'nın herhangi bir bölümüne) erişim yetkinizi, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın ve önceden tarafınıza bildirmeksizin değiştirme, askıya alma, sonlandırma veya yasaklama hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, (tüm Sanal Para Birimleri ve Sanal Mallar dahil olmak üzere) Materyaller'e erişim ve Materyaller'i kullanma lisansınız otomatik olarak sonlandırılacak veya uygun olduğu şekilde askıya alınacaktır. Sözü edilen sonlandırma veya askıya alma nedeniyle Konami'den hiçbir tazminat, geri ödeme veya hak talep edilemez.
“eFootball logosu”, “eFootball” ve “e-Football”, Konami’nin Japonya’da ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
3. Davranış Kuralları. Uygulama’yı kullanırken, yürürlükteki ve geçerli durumdaki tüm yasalara, kanunlara ve düzenlemelere uymanız zorunludur. Konami, Uygulama kullanıcılarının diğer kişilerin haklarına ve onuruna saygı göstermesini bekler. Uygulama’yı kullanırken, Konami Şartları kapsamındaki diğer şartlara ve koşullara ek olarak bu bölümde belirtilen davranış kurallarına da uymanız zorunludur; bu kurallara uymamanız halinde Uygulama'ya erişim ve Uygulama'yı kullanım lisansınız sonlandırılabilir. İşbu sözleşme ile, aşağıdaki davranışlarda bulunmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz:
• Uygulama ile bağlantılı olarak veya Uygulama aracılığıyla, aşağıdaki türden verilerin yayımlanması, nakledilmesi veya başka şekilde kullanıma sunulması:
- (a) Tehdit edici, taciz edici, küçük düşürücü, nefret dolu veya aşağılayıcı; (b) iftira niteliğinde; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, yakışıksız, pornografik veya başka şekillerde uygunsuz; (e) ilgili hak sahiplerinin öncesinde açık izni olmaksızın telif hakkı, ticari marka hakkı, ticari sır hakkı, aleniyet hakkı ve diğer mülkiyet hakları ile korunan; (f) alkol, tütün ürünleri, ateşli silah veya mühimmat satışı ile ilgili; veya (g) bahis veya kumar ile ilgili olan her şey.
- Cezai veya hukuki sorumluluk doğurabilecek; ceza gerektiren suç oluşturacak davranışları teşvik eden; veya yasa dışı eylemleri veya "bilgisayar korsanlığı", “şifre kırma” veya “telefon şebekesine yasa dışı girme” gibi eylemler hakkında teşvik edici veya eğitici bilgiler içeren tüm materyaller.
- Donanımlarda, yazılımlarda veya ekipmanlarda potansiyel zararlara yol açabilecek veya bunları bozucu nitelikte olan, çalışma veya kullanım takibini engellemek veya korsanlık amacıyla kullanılan tüm virüsler, solucanlar, Truva atları, Paskalya yumurtaları, zaman bombaları, casus yazılımlar ve diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar.
- Talep edilmeden veya ilgili yetkiye sahip olmadan gönderilen tüm reklam ve promosyon materyalleri, “önemsiz e-postalar” “istenmeyen e-postalar”, “zincirleme mektuplar", "saadet zincirleri", yatırım fırsatları veya çeşitli şekillerdeki diğer talepler.
- Önceden izin alınmaması halinde, şirket ile ilgili olarak kamuya açık olmayan tüm materyaller, bilgiler.
• Uygulama’yı dolandırıcılık amacıyla veya kanunsuz olarak kullanmak.
• Hileler, otomasyon yazılımları, korsancılık eylemleri, modlar Uygulama'nın kullanımı ile ilgili olarak veya herhangi bir yetkisiz üçüncü taraf yazılımını veya Uygulama'daki hataları veya kusurları kullanmak suretiyle kendiniz veya başkaları için haksız çıkar sağlama girişiminde bulunmak, Ayrıca bu hata ve arızalar ile ilgili (Konami hariç) kimseye bilgi vermemeyi de işbu sözleşme ile kabul etmiş olursunuz.
• Uygulama’yı, hilelerin, otomasyon yazılımlarının, korsancılık işlemlerinin, modların veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımlarının tasarlanması veya tasarımlarına destek olunması amacıyla kullanmak,
• Uygulama’yı, Uygulama'daki diğer kullanıcıların mahremiyet hakları, gizlilik hakları ve yayın hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal haklarını karalama, aşağılama, taciz, gizli takip, tehdit yoluyla veya diğer yollarla ihlal ederek veya kimliklerini ifşa edecek bilgilerin derlenmesi veya toplanması amacıyla kullanmak,
• Konami temsilcisi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmek; Uygulama ile bağlantılı olarak herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış tanıtmak veya hatalı bildirmek; açık veya zımni olarak Konami'nin beyanlarınızı desteklediğini ifade etmek,
• Uygulama'nın veya Uygulama'nın kullanılabilmesi için sağlanan sunucuların veya ağların, Uygulama'da veya ilgili sunucularda veya ağlarda makul olmayan veya orantısız büyüklükte güç uygulanmasına neden olacak eylemlerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere bunların çalışmasını bozmak veya akamete uğratmak; veya gereksinimleri, prosedürleri, politikaları veya düzenlemeleri ihlal etmek,
• Herhangi bir kişinin Uygulama'yı kullanmasını (Uygulama'nın herhangi bir bölümü ile ilgili korsanlık veya tahrif yapmak da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sınırlandırmak veya engellemek,
• Uygulama’yı herhangi bir malı veya hizmeti tanıtmak, sunmak veya satmak amacıyla kullanmak,
• Uygulama’ya erişim sağlanması, Uygulama’nın bütünüyle veya kısmen kullanılması ile ilgili lisans vermek, alt lisans vermek, devretmek, vermek, yeniden üretmek, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, aracılık yapmak, dağıtmak veya başka bir ticari amaç doğrultusunda kullanmak,
• Uygulamanın herhangi bir parçasını Konami’nin ön onayı olmadan çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayımlamak, dağıtmak, yayınlamak, türev işlerini yapmak, çevirmek, tersine mühendislik uygulamalarına tabi tutmak, kaynak koduna dönüştürmek veya parçalarına ayırmak,
• Telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini Uygulama’dan veya Uygulama kaynaklı materyallerden kaldırmak,
• Uygulama’nın herhangi bir bölümü için, öncesinde Konami’den açık yazılı izin alınmaksızın çerçeveleme veya yansıtma gerçekleştirmek,
• Materyalleri sistematik şekilde indirip depolayarak bir veritabanı oluşturmak,
• Öncesinde Konami'den açık yazılı izin alınmaksızın verileri getirme, dizinleme, "kazıma" veya "veri madenciliği" işlemleri için veya herhangi bir şekilde Materyal toplamak ve yeniden üretmek veya gezinme yapısını veya sunumunu değiştirmek için robot, örümcek ağı, site arama/getirme uygulaması ya da diğer manüel veya otomatik aygıtları kullanmak,
• Çocuklara fuhuş yaptırmak, çocukları pornografi amaçlı kullanmak veya çocukları büyük ölçüde taciz olarak değerlendirilebilecek eylemlere katılmaya teşvik etmek veya reşit olmayan çocuklara kötü etki edebilecek veya davranışlarını bozacak eylemlerde bulunmak (reşit olmayan çocukları içki içmeye, sigara içmeye, kumar oynamaya özendirmek, yetişkin içerikleri, seks, eğlence sektörü ile ilgili bilgiler yayınlamak, gayri reşitler için uygun olmayan sitelere erişimlerini sağlamak),
• İntihara, uyuşturucu kullanımına, cinsel veya muzır eylemler gerçekleştirmek üzere toplanmaya özendiren veya meylettiren bir eyleme karışmak,
• Başka bir kişi ile ilişki kurmaya çalışmak veya Konami’nin asıl amacının ilişki kurmak olduğuna yönelik eylemlerde bulunmak (içerik kapsamındaki ilişkiler, davranışlar ve sosyalleşme dahil).
• Bir kişinin kimliğini ortaya çıkartabilecek veya ona doğrudan ulaşılmasını sağlayacak kişisel bilgileri (örn. telefon numarası, e-posta adresi ve SNS servis hesabı) yayınlamak ve sormak,
• Seçim kampanyası için kullanmak, kampanyaya katılmak veya siyasi alanda veya benzer eylemlerde bulunmak,
• Üçüncü taraflara ait kişisel bilgileri yayınlamak, toplamak veya biriktirmek (adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları, kredi kartı numaraları ve hesap numaraları dahil),
• Gerçek parayla ticaret yapmak, Uygulama’da yer alan Platform Hesabını, verileri, karakterleri veya öğeleri yukarıda açıklananlar ile aynı veya benzer eylemler gerçekleştirerek nakde çevirmek, bilgi mülkiyetini satın almak veya satmak,
• Konami tarafından açıkça izin verilmediği sürece, Uygulama’da yer alan veriler, karakterler veya öğeler için atama yapmak, bunların alışverişini sağlamak veya bunları ödünç vermek veya bunlar için lisans vermek; veya yukarıda açıklananlara benzer davranışlarda veya beyanlarda bulunmak,
• Çıkar sağlamak veya diğer uygunsuz amaçlar doğrultusunda Uygulama'daki program arızalarını, diğer sorunlu durumları veya etkileri kullanmak,
• Bu bölümde belirtilen eylemleri başlatan, teşvik eden veya özendiren şekilde davranmak,
• Konami tarafından uygunsuz olarak değerlendirilen başka herhangi bir eylemde bulunmak.
4. Sanal Malları Satın Alma. Uygulama, sadece sizin tarafınızdan ve ticari amaçlar için kullanılmamak koşuluyla, sadece Uygulama içinde sanal mallara erişim ve sanal malları kullanım (toplu olarak “Sanal Mallar”) amacıyla size bireysel, sınırlı, geri alınabilir ve devredilemez nitelikte lisanslar satın alma fırsatı sunabilir. Bu satınalma işlemleri, Uygulama aracılığıyla kazanılan veya Konami'nin yetkili üçüncü taraf sanal para birimi sağlayıcılarından satın alınan sanal para birimi (örn. sanal madeni paralar, biletler veya puanlar) (“Sanal Para Birimi”) ile gerçekleştirilebilir. Konami Şartları veya Uygulama kapsamındaki hükümlerle çelişmemek koşuluyla, Sanal Mallar ve/veya “kazanılan” veya “satın alınan” Sanal Para Birimi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir Materyal üzerinde hakkınız olmadığını ve bu Sanal Mallar’ın ve/veya Sanal Para Birimi’nin gerçek para birimleri veya diğer yüklü değerler veya benzeri sahiplikler ile hiçbir ilişkisi olmadığını kabul edersiniz. Konami bu lisansları, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, tarafınıza önceden bildirmeksizin askıya alma veya sonlandırma hakkını gizli tutar. Sözü edilen sonlandırma veya askıya alma nedeniyle, yürürlükteki yasaların zorunlu kıldığı kapsam dışında Konami'den hiçbir tazminat, geri ödeme veya hak talep edilemez. Konami tarafından açıkça izin verilmediği sürece alt lisans vermek, lisansı kiralamak, satmak, hediye etmek, miras bırakmak, ticaretini yapmak, devretmek veya Sanal Mallara ve/veya Sanal Para Birimine erişim veya kullanım sağlamak gibi eylemler gerçekleştirmek veya gerçekleştirmeye teşebbüs etmek yasaktır ve geçersiz hükmündedir. Bizden veya Konami’nin yetkili üçüncü taraf para birimi sağlayıcılarından satın almadığınız veya bireysel lisansına sahip olmadığınız Sanal Mallara ve/veya Sanal Para Birimine erişim sağlamak veya bunları kullanmaya çalışmak yasaktır. Sanal Para Birimi bakiyenizi belirli bir süre kullanmamanız veya Uygulama’ya erişim ve/veya Uygulama’yı kullanım hakkınızı sonlandırmamız veya askıya almamız halinde, Konami’nin yasal yükümlülükleri çerçevesinde, sahip olduğunuz bakiyeden satın aldığınız Sanal Para Birimi bakiyenizle ilişkili miktarın yürürlükteki yasanın öngördüğü yetkili makama devredilmesi de dahil olmak üzere bakiyenizi kullanma hakkımız mevcuttur.
5. Sanal Para Birimini Satın Alma ve Kullanma. Konami tarafından Uygulama aracılığıyla sağlanan Sanal Para Birimi satın almak istiyorsanız (bu satın alma işlemlerinden her biri "İşlem" olarak adlandırılır), sizden İşlem’iniz ile ilgili belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Sanal Para Birimi’nin satın alınması ve kullanılması, Uygulama’da yer alan “Sanal Para Birimi Kullanım Şartları” şartlarına ve koşullarına tabidir. HERHANGİ BİR İŞLEM İLE BAĞLANTILI OLARAK UYGULANAN HERHANGİ BİR ÖDEME YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YASAL HAKKINIZ OLDUĞUNU VE İLGİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ ŞARTLARA VE KOŞULLARA UYGUN HAREKET EDECEĞİNİZİ, ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN GAYRİ REŞİT OLANLAR TARAFINDAN KULLANIMINDAN SORUMLU OLDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ. Bu bilgileri göndererek, bu bilgilerin sizin tarafınızdan veya sizin adınıza başlatılan İşlem’lerin tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Konami tarafından üçüncü taraflara iletilmesine izin vermiş olursunuz. İşlem’lerin onaylanabilmesi veya tamamlanabilmesi için öncesinde bilgilerin doğrulanması gerekebilir.
6. Platform Hesapları. Platform Şartları uyarınca, Platform üzerinden Uygulamaya erişmek veya onu kullanmak için bir hesap (“Platform Hesabı”) açmanız gerekebilir. Platform Hesabını yalnızca kendiniz kullanacak ve sahibi olmadığınız hiçbir Platform Hesabı ile Uygulamayı kullanmayı veya ona erişmeyi denemeyeceksiniz ya da hiçbir üçüncü tarafın sizin Platform Hesabınızla Uygulamayı kullanmasına veya ona erişmesine izin vermeyeceksiniz. Platform Hesabının gizliliğini korumak ve Uygulama’da Platform Hesabı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tüm eylemler bütünüyle sizin sorumluluğunuzdadır. Platformcu Hesabınızın tüm izinsiz kullanımlarını veya Platformcu Hesabınız ile ilgili diğer tüm güvenlik ihlallerini Konami’ye derhal bildireceğinizi ve bu ihlalleri gidermek için makul çaba göstereceğinizi kabul edersiniz. Yukarıda açıklanan yükümlülükleri yerine getirmemeniz nedeniyle oluşacak hiçbir hasar veya zarar için sorumluluk kabul etmeyiz.
7. Kaydedilen Veriler. Konami, Uygulama’daki kullanım verilerinizin veya kayıtlarınızın (“Kaydedilen Veriler”) hatasız korunacağı veya hatasız okunacağı konusunda garanti vermez.
8. İzleme, Silme ve Engelleme. Konami, Konami’nin her seferinde Konami Şartları’nı ihlal edici veya Uygulama için uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu veya yayımlamalar yaptığını düşündüğü kullanıcıların materyallerini veya yayımladıkları öğeleri izleme, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, silme veya engelleme hakkına sahiptir ancak kullanımı zorunlu değildir. Konami’nin Konami Şartları’nın ihlal edilmesi ile ilişkili yasal işleme başvurmama kararı, Konami Şartları’ndan veya Konami yasal haklarından feragat etmesi olarak değerlendirilmemelidir. Konami ayrıca, Uygulama’nın düzgün çalışmasını sağlamak, Konami’yi ve bağlı şirketlerini ve diğer Uygulama kullanıcılarını korumak amacıyla, yayımlanan öğeleri ve ilgili ortam özelliklerini, yayımlayanın kimliği gibi (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bilgileri yasal yükümlülükler veya resmi talepler çerçevesinde ifşa etme hakkını saklı tutar.
9. Konami Ürünlerine ve Hizmetlerine İlişkin Sorular. Bir Konami ürünü veya hizmeti ile ilgili yardıma ihtiyacınız olduğu konusunda bizi bilgilendirmenizin en iyi yolu Uygulama üzerinden iletişim kurmaya çalışmak değildir. Uygulama hakkında bilgi alınmasına yönelik prosedür 21. Bölümde açıklanmıştır. Bizi belirli bir sorun hakkında bilgilendirmek istiyorsanız lütfen sözü edilen yöntemi kullanarak bizimle irtibata geçin. Konami, sorulara cevap olarak verilen bilgilerden veya sorulara, yorumlara, Uygulama'da yayımlanan diğer materyallere karşılık olarak verilen bilgilerdeki hatalar veya gecikmeler için sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
10. Çekilişler, Yarışmalar ve Benzer Promosyonlar. Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen tüm çekilişler, yarışmalar ve diğer promosyonlar (“Promosyon”), Konami Şartları’ndan farklı özel kurallar ile yönetilebilir. Bu tip bir Promosyona katılarak, sözleşmede yer alan şartlardan farklı olabilecek kurallara tabi olacağınızı kabul etmiş olursunuz. Promosyonlar ile ilgili olarak, Promosyon çerçevesindeki şartlar ve koşullar ile Konami Şartları arasında çelişki doğması halinde, Promosyon şartları ve koşulları uygulanmalıdır.
11. Üçüncü Taraf Hizmetleri. Uygulama size Platform Sahiplerinin, üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılarını, ürünlerini, içeriklerini veya diğer materyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sağladıkları hizmetleri kullanmanız için bir fırsat sağlayabilir. İşbu sözleşme ile, Uygulama (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) aracılığıyla sağlanan tüm bu üçüncü taraf hizmetlerini veya materyallerini tasdik etmediğimizi ve bunlardan sorumlu tutulamayacağımızı, bu Üçüncü Taraf Hizmetlerine erişiminizin ve onları kullanmanızın tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Üçüncü taraflarca sağlanan gizlilik ve kullanım şartları politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZDAKİ SORUMLULUĞUN TAMAMEN KENDİNİZE AİT OLDUĞUNU VE BU ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNDE GEÇERLİ OLAN KULLANIM ŞARTLARINA VE KOŞULLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
12. Garanti Sorumluluk Reddi. Uygulama ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir garanti veya teminat verilmemektedir. Uygulama’ya erişim sağlamanız ve Uygulama’yı kullanmanız tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Uygulama "OLDUĞU GİBİ" sunulur, kullanımı veya hatalı kullanımı ile ilgili sorumluluk kabul edilmez. Uygulama kullanımının yasa dışı kabul edilebileceği yerlerden Uygulama’ya erişim sağlanması ve kullanılması yasaktır ve yürürlükteki yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.
YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARIN GENELLİĞİNİ SINIRLAMADAN, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE TÜM (I) TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK (UYGULAMANIN SİZİN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİRİNİN İHTİYAÇLARINA VEYA GEREKSİNİMLERİNE UYGUNLUĞU DAHİL) GARANTİLERİ, (II) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF VEYA MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMESİNE KARŞI GARANTİLER, (III) UYGULAMANIN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİLER, (IV) UYGULAMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK GARANTİLER (GECİKMELER, KESİNTİLER, HATALAR, VİRÜSLER, ARIZALAR VEYA UNUTMALAR DAHİL), (V) PERFORMANS, YETERSİZ PERFORMANS VE İLİŞKİLİ GARANTİLER VEYA TARAFIMIZCA VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER EYLEMLER VEYA İHMALLERE YÖNELİK GARANTİLER VE (VI) SATIŞ, PERFORMANS SÜREÇLERİ VEYA TİCARİ GELENEKLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK DOĞAN GARANTİLER İLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Yürürlükteki yasaların zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu durumda hariç tutulanlar sizin için geçerli değildir.
KONAMI VE İŞTİRAKLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI, SPONSORLARI VE ARACILARI, BUNLARIN TÜM BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA BAĞLI BİRİMLERİ VE SAHİPLERİ, HİSSEDARLARI, GENEL VE SINIRLI ORTAKLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN BİRİMLERİN DİREKTÖRLERİ, MEMURLARI VE ÇALIŞANLARI (KONAMI İLE BİRLİKTE “KONAMI BİRİMLERİ”) UYGULAMAYI KULLANMANIZIN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI, GÜVENLİK HATALARININ OLUŞMAYACAĞI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİ VEYA UYGULAMANIN VEYA UYGULAMANIN BARINDIRILDIĞI SUNUCULARIN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞU KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ. İŞBU SÖZLEŞME İLE, UYGULAMA’YA ERİŞİM SAĞLAMAK VE UYGULAMA’YI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM TELEFON, BİLGİSAYAR DONANIMI VE DİĞER EKİPMANLARIN TEMİN EDİLMESİNİN VE BAKIMININ YAPILMASININ VE BUNLARLA İLİŞKİLİ TÜM MASRAFLARIN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. UYGULAMA’NIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU ONAYLARSINIZ. KONAMI BİRİMLERİ VEYA TARAFTARLAR VEYA UYGULAMADAKİ ZİYARETÇİLER TARAFINDAN, UYGULAMA İÇİNDE VEYA HERHANGİ BİR MATERYAL (UYGULAMA İLE BİRLİKTE SUNULAN YAZILIM GİBİ) KULLANILARAK BELİRTİLEN HİÇBİR FİKİR, TAVSİYE VEYA İFADE GARANTİ YERİNE GEÇMEZ.
13. SORUMLULUK SINIRLAMASI. UYGULAMANIN VEYA UYGULAMADA BAĞLANTISI VERİLEN SİTELERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE OLUŞAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR BİÇİMDE BAĞLANTILI OLAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAYA TABİ VEYA DOLAYLI HASARLAR VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KULLANIM KAYBI, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI VE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARLAR (TEDBİRSİZLİK DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) GİBİ DİĞER ZARARLAR İÇİN KONAMİ BİRİMLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (AKTİF, PASİF VEYA İSNAT EDİLEN İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR TEORİ KAPSAMINDA, KONAMI'NİN VE/VEYA HERHANGİ BİR KONAMI BİRİMİNİN UYGULAMANIN VEYA UYGULAMADA BAĞLANTISI VERİLEN SİTELERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA İLGİLİ EYLEM İÇİN KONAMI'YE YAPTIĞINIZ ÖDEME TUTARINI AŞAMAZ. Bazı ülkelerde arızi veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin verilmemektedir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli değildir.
14. Tazminat. İşbu sözleşme ile, Uygulama'yı kullanmanız, Konami Şartları'nın hükümlerini veya garanti maddelerini ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinizin iddia olunması nedeniyle doğabilecek tüm davalar, tazminat talepleri, talepler, hasarlar, yükümlülükler, masraflar ve giderler (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için Konami, Konami Birimleri, tüm bağlı şirketleri ve üçüncü taraf aracılarına tazmin yükümlülüğünüz olduğunu kabul etmiş olursunuz.
15. ASKIYA ALMA VEYA SONLANDIRMA. Konami Şartları'nı veya yürürlükteki diğer şartları ihlal etmeniz veya Konami'nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hesabınız ile ilgili hileli, kötü amaçlı veya kanunsuz eylemlerin mevcut olmasından şüphe etmesi halinde, Konami derhal (a) Uygulama'ya erişiminizi askıya alabilir veya sınırlandırabilir ya da (b) hesabınızı sonlandırabilir. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, istediğimizde size yönelik herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın Uygulama’yı bitirme veya değiştirme hakkımız da saklıdır. Konami hesabınızı herhangi bir nedenle askıya alır veya sonlandırırsa, Uygulama’yı kullanmaya devam edemezsiniz, Sanal Mallar satın alma veya kullanma hakkınız da aynı şekilde askıya alınacak veya sonlandırılacaktır. Konami Koşulları kapsamındaki diğer hükümler veya yürürlükteki diğer şartlar ve koşullar ile çelişmediği sürece, Konami'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak (a) Sanal Malları Konami Şartları'nı veya yürürlükteki diğer şartları/koşulları ihlal ederek kullandığınızdan ve/veya (b) Sanal Malları hileli veya yasadışı eylemler gerçekleştirmek amacıyla kullandığınızdan şüphe etmesi halinde Konami Sanal Mallar'ın bir bölümünü veya tamamını kullanma hakkınızı daraltabilir, tasfiye edebilir, askıya alabilir, devre dışı bırakabilir, bunlara erişiminizi kaldırabilir ve/veya sonlandırabilir.
16. SİZİN TARAFINIZDAN SONLANDIRMA. Uygulamayı cihazınızdan sildiğinizde, kullanılmamış durumdaki Sanal Malların kullanılabilmesi artık mümkün olmaz. Kullanılmamış durumdaki Sanal Mallarınızı devretme, verme, başkasına teslim etme gibi işlemler gerçekleştirmeniz veya bunlar için geri ödeme talebinde bulunmanız mümkün değildir.
17. Geçerli Kanunlar. İşbu sözleşme ile, Uygulama’ya erişim ve Uygulama'yı kullanım haklarınızın Japonya yasalarınca düzenlendiğini ve Japonya dışındaki yargı mercilerine ait kanunların uygulanmasını gerektirecek hiçbir yasa hükmünün yürürlüğe alınmayacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Uygulama’dan veya Uygulama ile bağlantılı olarak doğan ihtilafların veya anlaşmazlıkların çözümlenmesi için sadece Tokyo'daki mahkemeler yetkilidir ve işbu sözleşme ile, belirtilen mahkemelerin yargı makamlarına başvurabileceğinizi ve duruşmaların sadece bu mahkemelerde gerçekleştirilebileceğini kabul ediyorsunuz.
18. Geçersiz Devir. Haklarınız, yükümlülükleriniz, Uygulama kullanım durumunuz veya kazançlarınız ile ilgili haklarınızın bir bölümünü veya tamamını kiralamanız, lisanslamanız, devretmeniz veya veraset yoluyla geçirmeniz yasaktır.
19. Bölgesel Kısıtlamalar. Uygulamayı kullanırken, Konami’nin belirttiği Bölgeden erişim sağlayabilir ve ilgili Bölge için tasarlanan Uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamayı Konami tarafından belirtilen Bölge haricinde herhangi bir Bölgeden erişim sağlayarak kullanırsanız Konami tarafından size Uygulamanın sağlanmasıyla ilgili hiçbir garanti verilmez. Yukarıda bahsi geçenlere ek olarak, işbu sözleşmeyle Uygulamanın kendisinin ilgili yasalar ve yönetmeliklere uymak için Bölgeden Bölgeye farklılık gösterebileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Yaşadığınız veya erişimi yaptığınız Bölge ile ilgili olarak Konami’ye sağladığınız tüm bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ve garanti edersiniz.
20. Bölünebilirlik. Bu Konami Şartları'nın herhangi bir hükmünün veya bu kapsamdaki uygulamanın herhangi bir kişi, mekan veya çevresel koşul için geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde, tarafların niyetlerini etkilemek amacıyla bu hüküm mümkün olduğunca geniş kapsamlı olarak yürürlüğe konacak, bu tip bir etkisi söz konusu değilse Konami Şartları'ndan silinmesi düşünülecek ve kalan diğer Konami Şartları'nın ve ilgili hükümlerin diğer kişiler, mekanlar ve çevresel koşullar için uygulandığı şekilde tamamen yürürlükte ve etkin olması sağlanacaktır.
21. FERAGATNAME. Konami'nin Konami Şartları kapsamındaki herhangi bir madde, hüküm veya koşuldan bir veya daha çok aşamada feragati, bu madde, hüküm veya koşul ile ilişkili olarak bunların devamı için sürekli biçimde veya Konami Şartları kapsamındaki başka herhangi bir madde, hüküm veya koşul için bir feragat niteliğinde değerlendirilemez ve yorumlanamaz.
22. Sorular için İletişim Bilgileri. Konami Şartları ile ilgili bilgi taleplerinizi aşağıdaki adreslere yönlendirebilirsiniz.
KONAMI müşteri desteği
https://www.konami.com/wepes/

23. Dil. Konami Şartları İngilizce dilinde hazırlanmıştır ve bu dilden tercüme edilecektir. Ana dilleri farklı olan kullanıcıların da rahat etmesini sağlamak amacıyla çevrilmiş versiyonlar hazırlanmıştır; Konami Şartları belgesinin İngilizce versiyonu ile çevrilmiş versiyonları arasında bir anlam veya yorum farklılığının söz konusu olması halinde, İngilizce olarak hazırlanmış Konami Şartları’ndaki anlam ve yorumlar geçerlidir.