KONAMI
Kullanım Şartları
(eFootball™ 2024)
Son Güncelleme : 26/10/2023
Konami Digital Entertainment Co., Ltd. (“Konami”) olarak, Konami’nin “eFootball™ 2024” adlı uygulamasına (diğer materyaller ile birlikte, aşağıda tanımlanan şekilde, “Uygulama”) gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Uygulamaya erişim sağlayarak veya Uygulamayı kullanarak, bu şartları ve koşulları (“Konami Şartları”) ve Platform sahipleri tarafından sunulan şartları ve koşulları (“Platform Şartları”) kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Konami Şartları’nı ve Platform Şartları’nı kabul etmiyorsanız, Uygulamaya erişim sağlayamaz veya Uygulamayı kullanamazsınız. Konami’nin Platform Sahipleri ile bağlı şirket ilişkisi içinde olmadığını, Platform Şartları üzerinde denetime sahip olmadığını ve Platform Sahibinin eylemleri veya ihmalleri konusunda sorumluluk kabul etmediğini ve Uygulama’dan Platform Sahiplerinin değil yalnızca Konami’nin sorumlu olduğunu lütfen unutmayın. Bu şartların amacı için “Platform Sahipleri” Platform sağlayıcı, “Platform” ise Uygulamaya erişebileceğiniz veya onu kullanabileceğiniz platform anlamına gelmektedir.
KONAMI ŞARTLARINI UYGULAMAYA YASAL KAPASİTENİZ OLDUĞUNU VEYA KAPASİTENİZ YOKSA KONAMI ŞARTLARINI UYGULMAK ÜZERE (1) EBEVEYNİNİZ VEYA VASİNİZDEN İZİN ALDIĞINIZI YA DA (2) EBEVEYNİNİZ VEYA VASİNİZİN SİZİN ADINIZA HAREKET ETTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.
Konami, Konami Şartları’nda belirli zaman aralıklarıyla değişiklik yapabilir. Bu durumda, Konami Şartları’nda yapılması düşünülen değişiklikler Konami tarafından Uygulama içinde size bildirilecek ve aksi belirtilmedikçe, değişiklik sonrasında Uygulamayı ilk kullandığınızda verdiğiniz onay ile birlikte ilgili değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmemeniz halinde Uygulamayı kullanmaya devam edemezsiniz.
Uygulamayı kullanmanız ile ilgili olarak Konami tarafından toplanan ve kullanılan tüm kişisel bilgiler, size ayrıca sunulan Konami’nin gizlilik politikası veya gizlilik bildirimine uygun olarak ele alınacaktır.
1. 13 Yaş Altı Çocuklar: 13 yaşın altındaysanız Platform Şartları, Platforma erişmenize ve onu kullanmanıza izin vermediği sürece Uygulamaya erişmeye veya onu kullanmaya hakkınız yoktur. Uygulamayı yalnızca Platform Şartları ve bu Konami Şartları’na uygun olarak kullanabilirsiniz.
2. Fikri Mülkiyet ve Lisans. Video oyunlarını veya diğer yazılım uygulamalarını içerebilecek Uygulama’da yer alan bilgiler ve materyaller ve bunlara ait sesli-görsel materyaller, Sanal Para Birimi (aşağıda tanımlandığı üzere) ve Sanal Mallar (aşağıda tanımlandığı üzere) (toplu olarak “Materyaller” biçiminde ifade edilmiştir) gibi tüm bileşenler dahil olmak üzere Uygulamalar; Konami'nin, bağlı şirketlerinin, ilgili birimlerinin veya üçüncü taraf içerik lisans sahiplerinin veya sağlayıcılarının mülkiyetinde ve denetiminde olan telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.
Konami Şartları’na uymanız koşuluyla Konami size, ticari olmayan amaçlarla Uygulamaya ve Materyallere sadece lisansın kapsamı dahilinde erişebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bireysel, sınırlı, geri alınabilir ve devredilemez nitelikte lisans hakkı sunar. Uygulamada yer alan hiçbir bileşen; hiçbir Materyalin veya telif hakları Konami'ye veya üçüncü taraflara ait olan hiçbir materyalin, ticari markanın veya fikri mülkiyet materyalinin önceden Konami’den yazılı izin alınmaksızın ticari amaçla kullanılması yetkisini veya lisans hakkını size vermez veya veriyor olduğu yorumlanamaz.
Konami, Uygulamaya (veya Uygulamanın herhangi bir bölümüne) erişim yetkinizi, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın ve önceden tarafınıza bildirmeksizin değiştirme, askıya alma, sonlandırma veya yasaklama hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, (tüm Sanal Para Birimi ve Sanal Mallar dahil olmak üzere) Materyallere erişim ve Materyalleri kullanma lisansınız otomatik olarak sonlandırılacak veya uygun olduğu şekilde askıya alınacaktır. Sözü edilen sonlandırma veya askıya alma nedeniyle Konami’den hiçbir tazminat, geri ödeme veya hak talep edilemez.
“eFootball™ logosu”, “eFootball™” ve “e-Football”, Konami’nin Japonya’da ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

3. Davranış Kuralları. Uygulamayı kullanırken, yürürlükteki ve geçerli durumdaki tüm yasalara, kanunlara ve düzenlemelere uymanız zorunludur. Konami, Uygulama kullanıcılarının diğer kişilerin haklarına ve onuruna saygı göstermesini bekler. Uygulamayı kullanırken, Konami Şartları kapsamındaki diğer şartlara ve koşullara ek olarak bu bölümde belirtilen davranış kurallarına da uymanız zorunludur; bu kurallara uymamanız halinde Uygulamaya erişim ve Uygulamayı kullanım lisansınız sonlandırılabilir. İşbu sözleşme ile aşağıdaki davranışlarda bulunmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz:
• Uygulama ile bağlantılı olarak veya Uygulama aracılığıyla, aşağıdaki türden verilerin yayımlanması, iletilmesi veya başka şekilde kullanıma sunulması:
-(a) Tehdit edici, taciz edici, küçük düşürücü, nefret dolu veya aşağılayıcı; (b) iftira niteliğinde; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, yakışıksız, pornografik veya başka şekillerde uygunsuz; (e) ilgili hak sahiplerinin öncesinde açık izni olmaksızın telif hakkı, ticari marka hakkı, ticari sır hakkı, aleniyet hakkı ve diğer mülkiyet hakları ile korunan; (f) alkol, tütün ürünleri, ateşli silah veya mühimmat satışı ile ilgili; veya (g) bahis veya kumar ile ilgili olan her şey.
-Cezai veya hukuki sorumluluk doğurabilecek; ceza gerektiren suç oluşturacak davranışları teşvik eden; veya yasa dışı eylemleri veya “bilgisayar korsanlığı”, “şifre kırma” veya “telefon şebekesine yasa dışı girme” gibi eylemler hakkında teşvik edici veya eğitici bilgiler içeren tüm materyaller.
-Donanımlarda, yazılımlarda veya ekipmanlarda potansiyel zararlara yol açabilecek veya bunları bozucu nitelikte olan, çalışma veya kullanım takibini engellemek veya korsanlık amacıyla kullanılan tüm virüsler, solucanlar, Truva atları, Paskalya yumurtaları, zaman bombaları, casus yazılımlar ve diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar.
-Talep edilmeden veya ilgili yetkiye sahip olmadan gönderilen tüm reklam ve promosyon materyalleri, “önemsiz e-postalar”, “istenmeyen e-postalar”, “zincirleme mektuplar”, “saadet zincirleri”, yatırım fırsatları veya çeşitli şekillerdeki diğer talepler.
-Önceden izin alınmaması halinde, şirket ile ilgili olarak kamuya açık olmayan tüm materyaller, bilgiler.
• Uygulama ile bağlantılı olarak yapılan ödemelere ilişkin bu tür eylemler veya girişimler de dahil olmak üzere, Uygulamayı dolandırıcılık amacıyla veya kanunsuz olarak kullanmak.
• Hileler, otomasyon yazılımları, korsancılık eylemleri, modlar Uygulamanın kullanımı ile ilgili olarak veya herhangi bir yetkisiz üçüncü taraf yazılımını veya Uygulamadaki hataları veya kusurları kullanmak suretiyle kendiniz veya başkaları için haksız çıkar sağlama girişiminde bulunmak. Ayrıca bu hata ve arızalar ile ilgili (Konami hariç) kimseye bilgi vermemeyi de işbu sözleşme ile kabul etmiş olursunuz.
• Uygulamayı, hilelerin, otomasyon yazılımlarının, korsancılık işlemlerinin, modların veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımlarının tasarlanması veya tasarımlarına destek olunması amacıyla kullanmak.
• Uygulamayı, Uygulamadaki diğer kullanıcıların mahremiyet hakları, gizlilik hakları ve yayın hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal haklarını karalama, aşağılama, taciz, gizli takip, tehdit yoluyla veya diğer yollarla ihlal ederek veya kimliklerini ifşa edecek bilgilerin derlenmesi veya toplanması amacıyla kullanmak.
• Konami temsilcisi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmek; Uygulama ile bağlantılı olarak herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış tanıtmak veya hatalı bildirmek; açık veya zımni olarak Konami’nin beyanlarınızı desteklediğini ifade etmek.
• Uygulamanın veya Uygulamanın kullanılabilmesi için sağlanan sunucuların veya ağların, Uygulamada veya ilgili sunucularda veya ağlarda makul olmayan veya orantısız büyüklükte güç uygulanmasına neden olacak eylemlerin gerçekleştirilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere bunların çalışmasını bozmak veya akamete uğratmak; veya gereksinimleri, prosedürleri, politikaları veya düzenlemeleri ihlal etmek.
• Herhangi bir kişinin Uygulamayı kullanmasını (Uygulamanın herhangi bir bölümü ile ilgili korsanlık veya tahrif yapmak da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sınırlandırmak veya engellemek.
• Uygulamayı herhangi bir malı veya hizmeti tanıtmak, sunmak veya satmak amacıyla kullanmak.
• Uygulamaya erişim sağlanması, Uygulamanın bütünüyle veya kısmen kullanılması ile ilgili lisans vermek, alt lisans vermek, devretmek, vermek, yeniden üretmek, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, aracılık yapmak, dağıtmak veya başka bir ticari amaç doğrultusunda kullanmak.
• Uygulamanın herhangi bir parçasını Konami’nin ön onayı olmadan çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayımlamak, dağıtmak, yayınlamak, türev işlerini yapmak, çevirmek, tersine mühendislik uygulamalarına tabi tutmak, kaynak koduna dönüştürmek veya parçalarına ayırmak.
• Telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini Uygulamadan veya Uygulama kaynaklı materyallerden kaldırmak.
• Uygulamanın herhangi bir bölümü için, öncesinde Konamiden açık yazılı izin alınmaksızın çerçeveleme veya yansıtma gerçekleştirmek.
• Materyalleri sistematik şekilde indirip depolayarak bir veritabanı oluşturmak.
• Öncesinde Konami’den açık yazılı izin alınmaksızın verileri getirme, dizinleme, “kazıma” veya “veri madenciliği” işlemleri için veya herhangi bir şekilde Materyal toplamak ve yeniden üretmek veya gezinme yapısını veya sunumunu değiştirmek için robot, örümcek ağı, site arama/getirme uygulaması ya da diğer manuel veya otomatik aygıtları kullanmak.
• Çocuklara fuhuş yaptırmak, çocukları pornografi amaçlı kullanmak veya çocukları büyük ölçüde taciz olarak değerlendirilebilecek eylemlere katılmaya teşvik etmek veya reşit olmayan çocuklara kötü etki edebilecek veya davranışlarını bozacak eylemlerde bulunmak (reşit olmayan çocukları içki içmeye, sigara içmeye, kumar oynamaya özendirmek, yetişkin içerikleri, seks, eğlence sektörü ile ilgili bilgiler yayınlamak, gayri reşitler için uygun olmayan sitelere erişimlerini sağlamak).
• İntihara, uyuşturucu kullanımına, cinsel veya muzır eylemler gerçekleştirmek üzere toplanmaya özendiren veya meylettiren bir eyleme karışmak.
• Başka bir kişi ile ilişki kurmaya çalışmak veya Konami’nin asıl amacının ilişki kurmak olduğuna yönelik eylemlerde bulunmak (Uygulama kapsamındaki ilişkiler, davranışlar ve sosyalleşme dahil).
• Bir kişinin kimliğini ortaya çıkartabilecek veya ona doğrudan ulaşılmasını sağlayacak kişisel bilgileri (ör. bir telefon numarası, e-posta adresi ve SNS servis hesabı) yayınlamak ve sormak.
• Seçim kampanyası için kullanmak, kampanyaya katılmak veya siyasi alanda veya benzer eylemlerde bulunmak.
• Üçüncü taraflara ait kişisel bilgileri yayınlamak, toplamak veya biriktirmek (adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları, kredi kartı numaraları ve hesap numaraları dahil).
• Gerçek parayla ticaret yapmak, Uygulamada yer alan Hesap Kimliklerini, verileri, karakterleri veya öğeleri yukarıda açıklananlar ile aynı veya benzer eylemler gerçekleştirerek nakde çevirmek, bilgi mülkiyetini satın almak veya satmak.
• Konami tarafından açıkça izin verilmediği sürece, Uygulamada yer alan veriler, karakterler veya öğeler için atama yapmak, bunların alışverişini sağlamak veya bunları ödünç vermek veya bunlar için lisans vermek; veya yukarıda açıklananlara benzer davranışlarda veya beyanlarda bulunmak.
• Çıkar sağlamak veya diğer uygunsuz amaçlar doğrultusunda Uygulamadaki program arızalarını, diğer sorunlu durumları veya etkileri kullanmak.
• Bu Bölümde belirtilen eylemleri başlatan, teşvik eden veya özendiren şekilde davranmak.
• Konami tarafından uygunsuz olarak değerlendirilen başka herhangi bir eylemde bulunmak.
4. Sanal Malların Satın Alınması. Uygulama size, sanal mallara (toplu olarak, “Sanal Mallar”) erişmeniz ve sanal malları kullanmanız için sadece Uygulamanın içinde ve sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarınıza yönelik olmak kaydıyla kişisel, sınırlı, iptal edilebilir, devredilemez lisanslar satın alma fırsatı sağlayabilir. Bu satın alımlar, Uygulama veya Konami’nin onaylı üçüncü taraf sanal para birimi sağlayıcıları üzerinden kazanılan ya da satın alınan sanal para birimi (ör. sanal oyun paraları, jetonlar veya puanlar) (“Sanal Para Birimi”) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Konami Şartları ve Uygulama içinde aksini belirtebilecek ifadeler bulunsa bile, tüm Sanal Mallar ve/veya “kazanılan” ya da “satın alınan” Sanal Para Birimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir Materyal üzerinde hakkınız ya da mülkiyetiniz olmadığını ve bu Sanal Malların ve/veya Sanal Para Biriminin, herhangi bir gerçek para birimi bakiyesini ya da başka saklanan değer veya eşdeğerini teşkil ya da temsil etmediğini kabul edersiniz. Konami bu lisansları istediği zaman, herhangi bir nedenden ötürü veya nedensiz yere, size bildirimde bulunmaksızın sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Sözü edilen sonlandırmalar veya askıya almalar nedeniyle, ilgili yasaların gerektirdiği haller dışında Konami’den hiçbir tazminat, geri ödeme veya hak talep edilemez. Konami tarafından açıkça izin verilmediği sürece alt lisans vermek, lisansı kiralamak, satmak, hediye etmek, miras bırakmak, ticaretini yapmak, devretmek veya Sanal Mallar ve/veya Sanal Para Birimi için erişim veya kullanım izni vermek gibi eylemler gerçekleştirmek veya gerçekleştirmeye teşebbüs etmek yasaktır ve geçersiz hükmündedir. Kişisel olarak, lisanslamadığınız ya da bizden veya Konami onaylı üçüncü taraf para birimi sağlayıcılarından almadığınız Sanal Malları ve/veya Sanal Para Birimini kullanmaya ya da bunlara erişmeye çalışmayacaksınız. Satın alınan Sanal Para Birimi bakiyesini uzun bir süre kullanmadan bırakırsanız veya Uygulamaya erişiminizi ve/veya Uygulamayı kullanmanızı sonlandırır ya da askıya alırsak, ilgili yasaların gerektirdiği hallerde, satın aldığınız Sanal Para Birimi bakiyeniz ile ilişkili kaynakları ilgili resmi kuruma ibraz etmek dahil olmak üzere, bakiyenizi Konami’nin hukuki yükümlülükleri çerçevesinde işleyebiliriz.

5. Sanal Para Biriminin Satın Alınması ve Kullanılması. Konami tarafından Uygulama üzerinden sunulan Sanal Para Birimi satın almak istiyorsanız (her satın alma işlemi, bir “İşlem” olarak anılacaktır) İşleminize dair belirli bilgiler sağlamanız istenebilir. Bu bilgiler arasında kredi kartı numaranız, kredi kartınızın son kullanma tarihi ve ve fatura adresi ile özel ödeme yöntemleriyle ilişkili diğer bilgiler bulunabilir. Sanal Para Birimi’nin satın alınması ve kullanılması, Uygulama’da yer alan “Sanal Para Birimi Kullanım Şartları” şartlarına ve koşullarına tabidir. HERHANGİ BİR İŞLEMLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAN TÜM ÖDEME YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA YASAL HAKKINIZ OLDUĞUNU VE BU ÖDEME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM ŞARTLAR VE KOŞULLARA UYDUĞUNUZU TAAHHÜT VE BEYAN EDERSİNİZ VE ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN REŞİT OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN TÜM KULLANIMLARINDAN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. Bu bilgileri sağlayarak, sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza başlatılan İşlemlerin tamamlanmasını sağlama amacıyla Konami’ye bu bilgileri üçüncü taraflara sağlama hakkı verirsiniz. Herhangi bir İşlemin onaylanmasından veya tamamlanmasından önce bilgilerin doğrulanması gerekebilir.

6. Hesaplar ve Parolalar. Uygulamadaki bazı Materyallere veya alanlara erişim sağlamak veya Sanal Malların lisanslarını satın almak için kayıt olmanız gerekebilir. Bu kayıtlarda, Konami size daha önce başkası tarafından kullanılmakta olan, başkasıymış gibi davranmak için kullandığınız düşünülen; başka birine ait olan; sizin kişisel bilgilerinizi açığa çıkartan; kişilerin fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal eden; saldırgan nitelikte olan veya herhangi başka bir nedenle tamamen Konami’nin kendi takdirine bağlı olarak Konami’nin kabul etmediği bir kullanıcı adını (veya e-posta adresini) vermeyi reddedebilir, bu durumda bu adı ve adresi kullanamazsınız. Aynı başka bir bireyin adına siz Hesap Kimliği kaydı yapamazsınız. Kayıt işlemi ile birlikte, gönderdiğiniz tüm bilgilerin (kimliğinize ait bilgilerde sınırsız olarak dahil olmak üzere) doğru ve eksiksiz olduğunu ve Konami web sitesine, diğer Konami internet mülkiyetlerine, Konami oyunlarına veya başka uygulamalara erişim veya kullanım hakkınızın daha önce sınırlandırılmadığını onaylamış ve garanti etmiş oluyorsunuz.

Hesap Kimliğiniz ve parolanız sadece kişisel kullanımınız içindir ve başka kişiler tarafından kullanılamaz. Konami tarafından açıkça izin verilmediği sürece alt lisans vermek, lisansı kiralamak, satmak, hediye etmek, miras bırakmak, ticaretini yapmak, devretmek veya Hesap Kimlikleri, parolalar veya hesap ilişkili ayarlar (oyun ilişkili tüm bilgiler dahil) için erişim veya kullanım izni vermek gibi eylemler gerçekleştirmek veya gerçekleştirmeye teşebbüs etmek yasaktır ve geçersiz hükmündedir. Konami’de kişisel kaydınız bulunmayan bir Hesap Kimliği veya parola ile Uygulamaya erişim sağlamaya veya Uygulamayı kullanmaya teşebbüs etmeye çalışmak yasaktır. Materyallere veya Uygulama alanlarına erişim sağlamak için kullanabileceğiniz parolaların gizliliğini korumak ve Uygulamada parola ve Hesap Kimliği ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tüm eylemler (yukarıda tanımlandığı üzere, hiçbir sınırlama olmadan, tüm İşlemler dahil) bütünüyle sizin sorumluluğunuzdadır. İşbu şartlar kapsamında; Hesap Kimliğiniz veya parolanızın yetkisiz şekilde kullanılması veya hesabınız veya Uygulama ile ilgili herhangi bir güvenlik ihlali durumunu derhal Konami’ye bildireceğinizi ve bu ihlallerin (Uygulama ile ilgili bilinen veya tahmin edilen telif hakkı ihlalleri ile ilişkili tüm ihlaller dahil) giderilmesi için makul çaba göstereceğinizi ve her oturumun ardından, (mümkünse) Uygulama “oturumunuzu kapatacağınızı”/hesabınızdan çıkacağınızı kabul edersiniz. Konami yukarıda açıklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak hiçbir hasar veya zarar için sorumluluk kabul etmez.

7. Kaydedilen Veriler. Konami, Uygulamadaki kullanım verilerinizin veya kayıtlarınızın (“Kaydedilen Veriler”) hatasız korunacağı veya hatasız okunacağı konusunda garanti vermez. İşbu sözleşme ile Konami’nin, Uygulama işlemlerinin korunması gerektiğine veya birçok kullanıcının aleyhine olabileceğine tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar vermesi halinde, Konami’nin Sanal Para Birimi de dahil Kaydedilen Verilerde (silme de dahil) önceden izninizi almaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak ekleme, değiştirme ve revizyon yapabileceği konusunda önceden bilgilendirildiğinizi kabul edersiniz. Konami, uzun süredir kullanılmayan Kaydedilen Verileri silme hakkını saklı tutar.

8. İzleme, Silme ve Engelleme. Konami, Konami’nin her seferinde Konami Şartları’nı ihlal edici veya Uygulama için uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu veya yayımlamalar yaptığını düşündüğü kullanıcıların materyallerini veya yayımladıkları öğeleri izleme, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, silme veya engelleme (ya da Platform Sahiplerinin engellemesini talep etme) hakkına sahiptir ancak kullanımı zorunlu değildir. Konami’nin Konami Şartları’nın ihlal edilmesi ile ilişkili yasal işleme başvurmama kararı, Konami Şartları’ndan veya Konami yasal haklarından feragat etmesi olarak değerlendirilmemelidir. Konami ayrıca, Uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak, Konami’yi, bağlı şirketlerini ve diğer Uygulama kullanıcılarını korumak amacıyla, yayımlanan öğeleri ve ilgili ortam özelliklerini, yayımlayanın kimliği gibi (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bilgileri yasal yükümlülükler veya resmi talepler çerçevesinde ifşa etme hakkını saklı tutar.
9. Konami’nin Ürünleri veya Hizmetleri İle İlgili Sorular. Uygulama, Konami’nin ürünleri veya hizmetlerinden biri konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunu bize bildirmenin en etkili yolu olmayabilir. Uygulama ile ilgili soru yöneltme yöntemi Uygulama içinde öngörülmüştür. Bizi belirli bir sorun konusunda bilgilendirmek isterseniz, lütfen bizimle bu yönteme uygun olarak irtibata geçin. Konami, Uygulamaya gönderilen tüm sorulara, yorumlara veya diğer materyallere yanıt olarak sağladığı hiçbir bilgiden ya da bunlara yanıt verilmemesinden ya da yanıt vermekte gecikilmesinden dolayı sorumlu veya yükümlü değildir.
10. Çekilişler, Yarışmalar ve Benzer Promosyonlar. Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen tüm çekilişler, yarışmalar ve diğer promosyonlar (“Promosyon”), Konami Şartları’ndan farklı özel kurallar ile yönetilebilir. Bu tip bir Promosyona katılarak, sözleşmede yer alan şartlardan farklı olabilecek kurallara tabi olacağınızı kabul etmiş olursunuz. Promosyonlar ile ilgili olarak, böyle bir Promosyon çerçevesindeki şartlar ve koşullar ile Konami Şartları arasında çelişki doğması halinde, o Promosyon şartları ve koşulları uygulanmalıdır.
11. Üçüncü Taraf Hizmetleri. Uygulama size Platform Sahiplerinin, üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılarını, ürünlerini, içeriklerini veya diğer materyalleri dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sağladıkları hizmetleri kullanmanız için fırsatlar sağlayabilir. İşbu sözleşme ile Konami’nin Uygulama (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) aracılığıyla sağlanan tüm bu üçüncü taraf hizmetlerini veya materyallerini tasdik etmediğini ve bunlardan sorumlu tutulamayacağını, bu Üçüncü Taraf Hizmetlerine erişiminizin ve onları kullanmanızın tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Konami üçüncü taraflarca sağlanan gizlilik ve kullanım şartları politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye eder. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZDAKİ SORUMLULUĞUN TAMAMEN KENDİNİZE AİT OLDUĞUNU VE BU ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNDE GEÇERLİ OLAN KULLANIM ŞARTLARINA VE KOŞULLARINA TABİ OLDUĞUNUZU ONAYLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.
12. Garanti Sorumluluk Reddi. Konami Uygulama ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir garanti veya teminat vermemektedir. Uygulamaya erişim sağlamanız ve Uygulamayı kullanmanız tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Uygulama “OLDUĞU GİBİ” sunulur, Konami kullanımı veya hatalı kullanımı ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Uygulama kullanımının yasa dışı kabul edilebileceği yerlerden Uygulamaya erişim sağlanması ve kullanılması yasaktır ve yürürlükteki yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.
YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARIN GENELLİĞİNİ SINIRLAMADAN, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE KONAMI TÜM (a) TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK (UYGULAMANIN SİZİN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİRİNİN İHTİYAÇLARINA VEYA GEREKSİNİMLERİNE UYGUNLUĞU DAHİL) GARANTİLERİ, (b) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF VEYA MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMESİNE KARŞI GARANTİLER, (c) UYGULAMANIN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİLER, (d) UYGULAMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK GARANTİLER (GECİKMELER, KESİNTİLER, HATALAR, VİRÜSLER, ARIZALAR VEYA UNUTMALAR DAHİL), (e) PERFORMANS, YETERSİZ PERFORMANS VE İLİŞKİLİ GARANTİLER VEYA KONAMI TARAFINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER EYLEMLER VEYA İHMALLERE YÖNELİK GARANTİLER VE (f) SATIŞ, PERFORMANS SÜREÇLERİ VEYA TİCARİ GELENEKLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK DOĞAN GARANTİLER İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Yürürlükteki yasaların zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu durumda hariç tutulanlar sizin için geçerli değildir.
KONAMI VE İŞTİRAKLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI, SPONSORLARI VE ARACILARI, BUNLARIN TÜM BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA BAĞLI BİRİMLERİ VE SAHİPLERİ, HİSSEDARLARI, GENEL VE SINIRLI ORTAKLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN BİRİMLERİN DİREKTÖRLERİ, MEMURLARI VE ÇALIŞANLARI (KONAMI İLE BİRLİKTE “KONAMI BİRİMLERİ”) UYGULAMAYI KULLANMANIZIN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI, GÜVENLİK HATALARININ OLUŞMAYACAĞI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİ VEYA UYGULAMANIN VEYA UYGULAMANIN BARINDIRILDIĞI SUNUCULARIN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞU KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ. İŞBU SÖZLEŞME İLE, UYGULAMAYA ERİŞİM SAĞLAMAK VE UYGULAMAYI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM TELEFON, BİLGİSAYAR DONANIMI VE DİĞER EKİPMANLARIN TEMİN EDİLMESİNİN VE BAKIMININ YAPILMASININ VE BUNLARLA İLİŞKİLİ TÜM MASRAFLARIN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. UYGULAMANIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU ONAYLARSINIZ. TÜM KONAMI BİRİMLERİ VEYA TARAFTARLAR VEYA UYGULAMADAKİ ZİYARETÇİLER TARAFINDAN, UYGULAMA İÇİNDE VEYA HERHANGİ BİR MATERYAL (UYGULAMA İLE BİRLİKTE SUNULAN YAZILIM GİBİ) KULLANILARAK BELİRTİLEN HİÇBİR FİKİR, TAVSİYE VEYA İFADE GARANTİ YERİNE GEÇMEZ.
13. SORUMLULUK SINIRLAMASI. UYGULAMANIN VEYA UYGULAMADA BAĞLANTISI VERİLEN SİTELERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE OLUŞAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR BİÇİMDE BAĞLANTILI OLAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAYA TABİ VEYA DOLAYLI HASARLAR VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KULLANIM KAYBI, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI VE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARLAR (TEDBİRSİZLİK DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) GİBİ DİĞER ZARARLAR İÇİN KONAMİ BİRİMLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (AKTİF, PASİF VEYA İSNAT EDİLEN İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR TEORİ KAPSAMINDA, KONAMI’NİN VE/VEYA HERHANGİ BİR KONAMI BİRİMİNİN UYGULAMANIN VEYA UYGULAMADA BAĞLANTISI VERİLEN SİTELERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA İLGİLİ EYLEM İÇİN KONAMI’YE YAPTIĞINIZ ÖDEME TUTARINI AŞAMAZ. Bazı ülkelerde arızi veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin verilmemektedir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli değildir.
14. Tazminat. İşbu sözleşme ile, Uygulamayı kullanmanız, Konami Şartları’nın hükümlerini veya garanti maddelerini ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinizin iddia olunması nedeniyle doğabilecek tüm davalar, tazminat talepleri, talepler, hasarlar, yükümlülükler, masraflar ve giderler (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için Konami, Konami Birimleri, tüm bağlı şirketleri ve üçüncü taraf aracılarına tazmin yükümlülüğünüz olduğunu kabul etmiş olursunuz.
15. ASKIYA ALMA VEYA SONLANDIRMA. Konami Şartları’nı veya yürürlükteki diğer şartları ihlal etmeniz veya Konami’nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hesabınız ile ilgili hileli, kötü amaçlı veya kanunsuz eylemlerin mevcut olmasından şüphe etmesi halinde, Konami derhal (a) Uygulamaya erişiminizi askıya alabilir veya sınırlandırabilir ya da (b) hesabınızı sonlandırabilir. Ayrıca, Konami’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman size yönelik herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın Uygulamayı bitirme veya değiştirme hakkı da saklıdır. Konami hesabınızı herhangi bir nedenle askıya alır veya sonlandırırsa, Uygulamayı kullanmaya devam edemezsiniz, Sanal Mallar satın alma veya kullanma hakkınız da aynı şekilde askıya alınacak veya sonlandırılacaktır. Konami Koşulları kapsamındaki diğer hükümler veya yürürlükteki diğer şartlar ve koşullar ile çelişmediği sürece, Konami’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak (a) Sanal Malları Konami Şartları’nı veya yürürlükteki diğer şartları/koşulları ihlal ederek kullandığınızdan ve/veya (b) Sanal Malları hileli veya yasadışı eylemler gerçekleştirmek amacıyla kullandığınızdan şüphe etmesi halinde Konami Sanal Malların bir bölümünü veya tamamını kullanma hakkınızı daraltabilir, tasfiye edebilir, askıya alabilir, devre dışı bırakabilir, bunlara erişiminizi kaldırabilir ve/veya sonlandırabilir.

16. SİZİN TARAFINIZDAN SONLANDIRMA. Uygulamayı cihazınızdan sildiğinizde, Sanal Mallarınızın kullanılabilmesi artık mümkün olmaz. Konami’den gelen ayrı bir bildirim aracılığıyla aksi bildirilmediği sürece, Sanal Mallarınızı aktaramaz, atayamaz, hibe edemez veya Sanal Mallarınız için iade talep edemezsiniz.

17. Geçerli Kanunlar. İşbu sözleşme ile Uygulamaya erişim ve Uygulamayı kullanım haklarınızın Japonya yasalarınca düzenlendiğini ve Japonya dışındaki yargı mercilerine ait kanunların uygulanmasını gerektirecek hiçbir yasa hükmünün yürürlüğe alınmayacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Uygulamadan veya Uygulama ile bağlantılı olarak doğan ihtilafların veya anlaşmazlıkların çözümlenmesi için sadece Tokyo’daki Tokyo Bölge Mahkemesi yetkilidir ve işbu sözleşme ile belirtilen mahkemelerin yargı makamlarına başvurabileceğinizi ve duruşmaların sadece bu mahkemelerde gerçekleştirilebileceğini kabul ediyorsunuz.
18. Devir Yapılamaması. Haklarınız, yükümlülükleriniz, Uygulama kullanım durumunuz veya kazançlarınız ile ilgili haklarınızın bir bölümünü veya tamamını kiralamanız, lisanslamanız, devretmeniz veya veraset yoluyla geçirmeniz yasaktır.
19. Ülkelere/Bölgelere Göre Farklılıklar. İşbu sözleşmeyle Uygulamanın kendisinin ilgili yasalar ve yönetmeliklere uymak için ülkelere/bölgelere göre farklılık gösterebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.
20. Bölünebilirlik. Bu Konami Şartları’nın herhangi bir hükmünün veya bu kapsamdaki uygulamanın herhangi bir kişi, mekan veya çevresel koşul için geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde, tarafların niyetlerini etkilemek amacıyla bu hüküm mümkün olduğunca geniş kapsamlı olarak yürürlüğe konacak, bu tip bir etkisi söz konusu değilse Konami Şartları’ndan silinmesi düşünülecek ve kalan diğer Konami Şartları’nın ve ilgili hükümlerin diğer kişiler, mekanlar ve çevresel koşullar için uygulandığı şekilde tamamen yürürlükte ve etkin olması sağlanacaktır.
21. FERAGATNAME. Konami’nin Konami Şartları kapsamındaki herhangi bir madde, hüküm veya koşuldan bir veya daha çok aşamada feragat etmesi, bu madde, hüküm veya koşul ile ilişkili olarak bunların devamı için sürekli biçimde veya Konami Şartları kapsamındaki başka herhangi bir madde, hüküm veya koşul için bir feragat niteliğinde değerlendirilemez ve yorumlanamaz.
22. Sorularınız için İletişim Bilgileri.
Bu Konami Şartları ile ilgili herhangi bir bilgi talebinde bulunma yöntemi Uygulama’da belirtilmiştir.
23. Dil. Konami Şartları İngilizce dilinde hazırlanmıştır ve bu dilden tercüme edilecektir. Ana dilleri farklı olan kullanıcıların da rahat etmesini sağlamak amacıyla çevrilmiş versiyonlar hazırlanmıştır; Konami Şartları belgesinin İngilizce versiyonu ile çevrilmiş versiyonları arasında bir anlam veya yorum farklılığının söz konusu olması halinde, İngilizce olarak hazırlanmış Konami Şartları’ndaki anlam ve yorumlar geçerlidir.
24. EK ŞARTLAR. Bu bölüm, Apple, Inc. (“Apple”) tarafından sağlanan OS akıllı cihazlarda Uygulamaya sahip olan veya Uygulamayı kontrol eden kullanıcılar için geçerlidir. Bu bölüm ile Konami Şartları’ndaki diğer bölümler arasında uyuşmazlık olması halinde bu bölüm geçerli olacaktır. Konami Şartları’ndaki bu bölümden başka herhangi bir bölümün, bu bölümden daha az kısıtlayıcı olması halinde, bu bölüm geçerli olacaktır.
24-1. Konami size yalnızca Apple Media Services Şartları ve Koşulları dahilinde kişisel, ticari olmayan amaçlarınız doğrultusunda devredilemeyen indirme ve kullanma hakkı için bir lisans verir.
24-2. Apple’ın, Uygulama için herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü yoktur.
24-3. Uygulamanın, geçerli herhangi bir garantiyi yerine getirememesi durumunda, durumu Apple’a bildirebilirsiniz ve Apple Uygulamanın satın alma bedelini size iade edecektir; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Apple’ın Uygulama ile ilgili başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır.
24-4. Apple Uygulama’ya sahip olmanız veya Uygulamayı kullanımınız ile ilgili sizin veya üçüncü bir tarafın (i) Ürün sorumluluğu ile ilgili bir hak talebi; (ii) Uygulamanın yürürlükteki herhangi bir hukuki veya düzenleyici kuruluş gereksinimini yerine getirememesi konusundaki bir hak talebi (iii) Tüketici koruma veya benzer kanunlar uyarınca ortaya çıkan bir hak talebi ve (iv) Uygulamanın veya Uygulamanın tarafınızdan kullanımının sizin veya üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği konusunda sizin veya üçüncü bir tarafın bir hak talebi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hak talebi konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur.
24-5. (i) A.B.D. Hükümeti ambargosuna tabi bir ülkede veya A.B.D. Hükümeti tarafından “terörizmi destekleyen” bir ülke olarak tanımlanan bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) hiçbir A.B.D Hükümeti’nin hiçbir yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve tasdik edersiniz.
24-6. Uygulama, merkezi 1-11-1 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-0061 adresinde bulunan Konami Digital Entertainment Co., Ltd. tarafından sağlanır.
24-7. Uygulamayı kullanırken tüm geçerli üçüncü taraf sözleşme koşullarına uymanız gerekmektedir.
24-8. Apple Inc.’in ve bağlı kuruluşlarının Konami Şartları’nın üçüncü taraf lehtarları olduğunu kabul edersiniz ve Konami Şartları’nı kabul etmenizle birlikte Apple’ın Konami Şartları’nı bir üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulama hakkına sahip olduğunu (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağınızı) kabul edersiniz.